Termoelektrana u Sanskom Mostu

 

U zadnje vrijeme lokalna vlast u Sanskom Mostu intenzivirala je priču o mogućoj izgradnji termoelektrane u Donjem Kamengradu.

U oktobarskom broju opštinskog informativnog glasila „Glas Sane”, objavljena je vijest naslovljena sa „Kinezi grade termoelektranu u Donjem Kamengradu“, a nakon toga je lokalna televizija emitovala prilog sa sastanka na kojem su o ovoj temi razgovarali predstavnici opštine i Unsko-sanskog kantona, firme „Lager“ iz Posušja koja ima koncesiju na iskopavanje uglja iz rudnika Kamengrad, te predstavnici zainteresovanih kineskih kompanija.

Ono što se može zaključiti iz cijele priče je da se radi o preliminarnim pregovorima na kojima kineski investitori ispituju teren i da će proći još dosta vremena do početka konkretnih radova, ako do njih uopšte i dođe. Za sada, razvoj situacije pogoduje svim stranama koje su sastančile, jer im se savršeno poklapaju interesne sfere po ovom pitanju.

Firma Lager itekako je zainteresovana da pored rudnika kojim će gospodariti sljedećih 30 godina, i to u vrlo povoljnom finansijskom angažmanu, ima sigurnog kupca za svoj proizvod. Tako će potencijal ležišta uglja moći maksimalno iskorištavati, što im garantuje dobru zaradu. Kineska strana ima interes da kineski kapital, koji će se u jednom momentu priče pojaviti kao kineska kreditna sredstva, iskoristi za prodaju vlastite tehnologije u izgradnji nove termoelektrane, a nadaju se i zaradi na tržištu električne energije.

Trenutnoj lokalnoj vlasti  potreban je neki veliki investicioni projekat, kako bi se zaposlile građevinske kompanije, redovni i izdašni stranački donatori, te kako bi se novim radnim mjestima u termoelektrani popravila loša privredna situacija i zaustavio trend odlaska stanovništva iz ove opštine. Kako drugih razvojnih programa nema, vlast se povela za onom narodnom „daj šta daš“.

Međutim, u cijeloj priči o termoelektrani, niko nikada nije tražio mišljenje stanovnika Sanskog Mosta,  iako će ovaj projekat, ako se ikad realizira, suštinski odrediti njihovu budućnost. Čini se da se ova odluka donosi u trokutu Sarajevo-Posušje-Peking, a od Sanjana se očekuje da je prihvate bez puno propitivanja. A razloga za propitivanje ima, jer će realizacija ovakvog projekta zahtijevati značajne intervencije u prostoru, sa posljedicama koje niko ne spominje.

Površina u Donjem Kamengradu, koja je trenutno u vlasništvu rudnika i države nedovoljan je za izgradnju jednog ovakvog objekta, tako da je neizbježno širenje na parcele u privatnom vlasništvu, uključujući i već izgrađene stambene objekte. Investitori uvjeravaju da nove tehnologije svode zagađenje iz termoelektrane na najmanju moguću mjeru u skladu sa propisanim standardima, ali niko ne spominje da sve strategije EU o energetici podrazumijevaju prestanak korištenja fosilnih goriva za proizvodnju električne energije do 2050 godine. Sagorjevanjem uglja nastaje i otpadna šljaka za koju su potrebna odlagališta, koja su potencijalni izvor prašine i teških metala.

Iako se zapošljavanje navodi kao jedna od dobrih strana projekta, činjenica je da postojeća struktura nezaposlenih u Sanskom Mostu uopšte ne odgovara potrebama termoelektrane, tako da će za ovaj projekat biti potreban „uvoz“ radne snage sa strane.

Stanovništvo je na izborima dobrovoljno pristalo da o svim ovim problemima u njihovo ime odlučuju oni čije su ime zaokružili na glasačkom listiću, pa trenutna vlast ne osjeća potrebu da o ovoj temi povede javnu, a posebno ne, stručnu raspravu. Oštri komentari na društvenim mrežama za sada su najveći domet protivnika ovog projekta.

Formiranje širokog fronta ekološki osviještenih građana koji bi zahtijevali aktivno učešće u planiranju svoje i budućnosti svojih potomaka, malo je izgledno u ovoj apatičnoj sredini.  Čini se da lokalnoj zajednici preostaje da se pouzda samo još u pamet kineskih investitora, koji će prostom kalkulacijom zaliha uglja i njegove nekonkurentne cijene doći do zaključka da je izgradnja termoelektrane u Kamengradu ekonomski neisplativa i da nikada neće ni krenuti u ovaj projekat, nažalost onih kojima je kratkoročni lični profit ispred dugoročnih ciljeva zajednice.

Facebook
Twitter
LinkedIn