Međunarodni dan osoba sa invaliditetom (VIDEO)

Treći decembar Međunarodni je dan lica sa invaliditetom. Ujedinjene nacije pozivaju sve zemlje da taj dan obilježe sa ciljem da se ovim licima omoguće jednako uživanje ljudskih prava i ravnopravno učestvovanje u društvenom životu.

Dejani Vujnović iz Prijedora Fridrajhova ataksija dijagnostikovana je kada je imala 18 godina. Danas se aktivno bori za prava lica sa invaliditetom. Među njima je i uklanjanje arhitektonskih barijera.

 

 

Na snimajući dan za potrebe ovog priloga Dejana dolazi s mamom. Personalna asistencija po Zakonu o socijalnoj zaštiti određena je kao prošireno pravo koje jedinice lokalne samouprave utvrđuju u skladu sa potrebama i mogućnostima. U Banjaluci ovo pravo uživa 35 lica, u Prijedoru nijedno.

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn