Poziv za mlade na trening Udruženja građana

Udruženje građana „Psiholuminis“ provodi projekat pod nazivom „Jačanje mladih u borbi protiv radikalizma na teritoriji Grada Prijedora“ koji se realizuje u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2,

Cjelokupan program će biti usmjeren na smanjenje uticaja sekundarne traumatizacije na mentalno funkcionisanje mladih, smanjenje uticaja negativnog kolektivnog narativa na razvoj kritičkog mišljenja i socio-emocionalnog ponašanja mladih, prevenciju ranih oblika nacionalnog šovinizma mladih kao jednog od glavnih prediktora razvoja nasilnog ekstremizma i radikalnog ponašanja mladih te razvoj kritičkog mišljenja i adekvatnog socio-emocionalnog reagovanja kao prevencija rizičnog ponašanja mladih.

Pozivaju mlade ljude da seuključe u ovaj projekat i postanu dio začetka jedne promjene po pitanju gore spomenutih fenomena kako na ličnom tako i društvenom nivou.

Program obuhvata radionice sa mladima u prostorijama Psiholuminisa te kamp za mlade koji će biti organizovan u avgustu. Na radionice se mogu prijaviti mlade osobe dobne granice 13 do 18 godina sa područja Prijedora.

Rok za prijavu ističe 26. juna 2022. godine u ponoć. Selekcija kandidata biće završena do 30.juna, izborom onih  koji pokažu najveće interesovanje i motivaciju i obavežu se na aktivno učešće. O konačnim rezultatima biće obavješteni samo oni koji budu izabrani za učešće u programu.
Troškove putovanja, smještaja i ishrane snose organizatori. Prijava se vrši popunjavanjem upitnika koji se nalazi na linku ispod.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeezV7-
S__i4o3M02gxq_TDsqyp04UoXLg2MpcByW3rgFKIdA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Dodatne informacije mogu se zatražiti putem email adrese: [email protected].

Facebook
Twitter
LinkedIn