Pres konferencija

Skupština grada Prijedora

Gradonačelnik Prijedora, Slobodan Javor: Može? E’o, dobar dan svima. Hvala vam što ste došli na pres konferenciju. Tema današnje pres konferencije jeste sastanak koji se trebao održati u ponedjeljak, u 15.30 časvoa. Naravno, na tom sastanku trebali su biti prisutni predstavnici delegacije Zelenih iz Evropskog parlamenta u Briselu sa mnom i sa gospodinom Duratovićem, kao i sa
zamjenikom, gospodinom Kovačevićem. Nažalost, do tog sastanka nije došlo. Pojedini sarajevski mediji su prenijeli da smo mi odbili sastanak sa delegacijom Zelenih iz Evropskog parlamenta, međutim, to nije istina. Želim da naglasim i da svi znaju onako, ono što se i desilo. Konkretno, o čemu se radi? Sastanak je bio zakazan zajedno, znači, sa Gradskom upravom, sa predstavnicima Gradske uprave. Mi smo se odazvali pozivu, što se kaže, oberučke prihvatili njihov poziv da dođu u naš grad, u našu lokalnu zajednicu, u našu Gradsku upravu, da zajedno razgovaramo o mnogim temama. Između ostalog, oni su i naveli temu o kojoj treba da razgovaramo. To su ideje i izazovi sa kojma se Republika Srpska i Bosna i Hercegovina suočavaju. Naravno, mi smo se pripremili za taj sastanak. Oni su naveli u pozivu, evo, koji ja imam ovdje ispred sebe, mejl, znači, gdje je navedeno ko čini delegaciju koja treba da dođe na sastanak. Ovdje stoji delegacija Zelenih, predvođena poslanicima, pa sad su ovdje imenovani, zajedno sa članom njemačkog Bundestaga, te su naveli da će u sklopu posjete Prijedoru, znači, tog istog dana, održati sastanak sa udruženjem odnosno organizacijom „Kvart“, oko 17.00 časova. Rukovodeći se sa tim, mi smo zakazali taj sastanak u 17.30, u pola šest, i oni su u svom mejlu naveli: „Nadamo se da će vaš gusti raspored dozvoliti da ugostite delegaciju evropskih Zelenih, budući da je veoma važno da se što šira perspektiva bude zastupljena, kako u Evrospkom parlamentu, tako i pred njemačkim Zelenim.“ Mi smo se pripremili za taj sastanak, otvorili razne teme koje ćemo, naravno, razgovarati sa njima, o kojima smo planirali razgovarati, međutim, šta se zapravo desilo? Oko 15 do šest, 15 do 18 časova, pojavila se grupa ljudi, došli su autobusom, gdje je izašlo otprilike nekih 15 članova, nama nepoznatih. Nismo ni obraćali dodatnu pažnju na to, međutim, ono što nam je bilo čudno, u delegaciji je navedeno da će doći ukupno čet’ri čovjeka.

Međutim, kada smo pogledali veći broj ljudi, nismo znali o čemu se radi, nismo znali ko su ljudi koji su došli sa njima. Naravno, iz razgovora ljudi iz Gradske uprave koji su zaduženi za protokol saznali smo da su sa sobom poveli određene članove iz organizacije „Kvart“. Naravno, s obzirom na naše pitanje, znači, mi smo tražili da nam objasne zašto oni na sastanku koji je predviđen, znači, da se održi u Gradskoj upravi, oni su rekli treba otvoriti temu da se razgovara i o nekim drugim stvarima mimo ideje koje su naveli, znači, izazovi sa kojma se Republika Srpska i Bosna i Hercegovina suočavaju. Nama je bilo iskreno, ovaj, jako nezgodno da pred predstavnicima pojedinih organizacija razgovaramo o veoma bitnim temama za naš grad, za našu državu. Znači, mi smo rekli nije sporno, ali dajte prvo da sjednemo sa vama, da razgovaramo, da otvorimo razgovor, a mi ćemo sa udruženjem, naravno, i prije toga smo sjedalli više puta, sješćemo i naknadno. Oni su insistirali da se zajednički sastanak održi, da pred njima razgovaramo i o situaciji u Prijedoru, a i o temi, znači, problemi u vezi memorijalizacijom i sjećanjem na žrtve prethodnog rata. Naravno, o čemu se tu radi? Ja ću biti iskren do kraja i krajnje otvoren, jer, znači, da je neko došao sa namjerom i željom da pomogne našem gradu, našoj lokalnoj zajedici, da otvorimo ove teme kao što je bilo predviđeno, čovjek bi pristao na razgovor i mi smo bili veoma voljni i bilo nam je čak štaviše drago što su ljudi došli iz Evropskog parlamenta da razgovaraju sa nama, sa našom lokalnom zajednicom. Međutim, ovdje se postavlja drugo pitanje. To drugo pitanje je, zapravo, znači, šta je bila zaista tema ovog sastanka, šta su ljudi koji su došli u naš grad htjeli postići sa tim dolaskom? Da li je to, kako su naveli, otvaranje bitnih tema za naš grad, za Republiku Srpsku, ili je tema prvenstveno bila izgradnja spomen obilježja za djecu koja su nastradala u prethodnom ratu? Znači, to je ključ svega. Naravno, mi smo otvoreni da razgovaramo i po pitanju jedne teme i po pitanju druge teme, međutim htjeli smo da iskoristimo momenat, znači, kada već ljudi dolaze iz Evropskog parlamenta, da otvorimo neke teme, da vidimo šta je to što naša lokalna zjednica može pridobiti od Evropskog parlamenta, od predstavnika Zelenih. Znači, neki projekti. Mi smo pripremili razne projekte, pripremili smo razne teme, znači, bili smo spremni da razgovaramo u tom pravcu. Međutim, kada smo vidjeli da je to apsolutno nešto usput, znači, nešto što se, a, bukvalno, moram se tako izraziti, u drugom planu, a da je u prvom planu bilo ovo što ljudi žele da razgovaraju o izgradnji memorijalnog centra, ni to nije sporno, ali dajte da prvo da otvorimo jednu temu, kako je predviđeno. I, evo, ovdje ja ima, komplet prepisku, znači, ono što smo mi i dogovarali. I ovdje je navedena, ključ svega, ključ svega je što je ovdje navedena delegacija. U delegaciji stoji ime i prezime četiri čovjeka. I mi smo dobili taj mejl i odgovorili da potvrđujemo sastanak u 17.30 časova. Međutim, ljudi koji su došli iz Evropskog parlamenta su bili izričiti ijednostavno su rekli: ukoliko oni ne mogu u zgradu sa nama da prisustvuju sastanku, mi nećemo ući u zgradu. Nažalost, mi smo rekli da postoje određene procedure, postoje protokoli, postoje stvari koje jednostavno treba ispoštovati i mi smo voljni da sarađujemo sa njima, ali, evo, da ovog putaodržimo sastanak prvo sa predstavnicima Evropskog parlamenta, pa da naknadno sjednemo i sa predstavnicima određenih udruženja. Nisu to željeli. Mi smo se zahvalili. Meni je žao što je došlo do toga, iz najbolje namjere, znači, otvoreni smo za saradnju, svako ko je došao u naš grad dobro je došao. Ne volimo da se o Prijedoru uvijek priča negativno. Znači, ja uvijek, od kako sam došao namjesto gradonačelnika, zajedno sa gospodinom Duratovićem, koji je predsjednik Skupštine, uvijek potenciram suživot, mir, tolerancija, jedinstvo, nema tenzija, nema problema, nema ništa negativnog. Međutim, dešava se uporno isto. Dolaze ljudi sa strane u naš grad, dođu na kratko, dignu određene tenzije i vrate se svojim kućama. I ostajemo mi ovdje da živimo, da pričamo i uvijek
se diže neka negativna konotacija i o Prijedoru i o nama svima, bez potrebe. Znači, želimo, opet ponavljam, mir, jedinstvo, suživot. Na tome svakodnevno radimo i radićemo. Dok sam god ja gradonačelnik, znači, ne smije biti nikakvih nacionalnih tenzija. I ovdje što je pitanje ovog  spomenika,želim da naglasim da smo više sastanaka održali, da smo na tragu zajedničkog rješenja i da svi zajedno radimo na tome. Nema podjela, znači, svi zajedno, jedinstveni. Ponavljam, vrata Gradske uprave, vrata naše lokalne zajednice su širom otvorena za sve. Svi su dobro došli i želim da u narednom periodu sjednemo za isti sto, ali da se ispoštuju određene procedure. Toliko od mene. Ima l’ nekih pitanja dodatnih? Nema? Hvala.

Predsjednik Skupštine grada Prijedora, Mirsad Duratović: Pa, evo, kao što je gradonačelnik rekao i izrazio žaljenje zbog tog, da kažem, pod navodnim znacima, incidenta koji se juče desio ovdje, želim da demantujem sve one koji su tako tendenciozno pisali da se desio skandal i da su predstavnici Gradske uprave odbili da se sastanu sa predstavnicima Evropskog parlamenta. To apsolutno nije
tačno. Mi smo bili tu u dogovoreno vrijeme, na dogovorenom mjestu, sa pripremljanim temama za sastanak koji su gospoda iz Evrospkog parlamenta tražila, a pripremili smo teme koje se tiču programa stranke Zelenih koje su zastupljene u Evropskom parlamentu i njemačkom Bundestagu. Udogovoru i u pripremama sastanka nije bilo  riječi o, da će se razgovarati o pitanju izgradnje spomenka ubijenoj djeci Prijedora. U suprotnom, da je bilo, mi bi na sastanak pozvali i predstavnika Odjeljenja za prostorno uređenje koji vode taj predmet i koji bi mogli iznijeti predstavnicima Evropskog parlamenta kompletnu proceduru kako se određene stvari trebaju pripremiti da bi se o njimsa izjasnila Skupština grada Prijedora. Još jednom podvlačim, meni je žao što se ovaj, pod navodnim znacima, incident desio. Skandala nikakvog nije bilo i, ako bi mogli govoriti o skandalu, onda bi trebalo i reći da su skandal izazvali upravo predstavnici Evropskog parlamentakoji su  na ugovoreni sastanak došli u nekoj proširenoj delegaciji i sa temama koje nisu bile dogovorene. Naravno, ja ću kao predsjednik Skupštine u cilju odbrane i svog integriteta, ali i integriteta Skupštine grada, naparviti jedan izvještaj i poslati predstavnicima svih stranaka Zelenih čiji su članovi, članovi delegacije koja je juče trebala razgovarati sa mnom i sa gospodinom gradonačelnikom.

/Kome ćete poslati izvještaj?/

Predstavnicima, predsjednicima stranaka Zelenih Evropskog parlamenta. Upoznati ih sa jučerašnjim incidentom i dati potpune informacije. Naravno, kopiraćemo i skeniraćemo i prepisku koju smo imali, a, naravno, što treba reći, priprema sastanka nije trajala sedmicama, kao što se moglo čuti u medijima, već smo imali samo dva, dvije korespodencije, dva mejla u zadnjih sedam dana. Jedan je bio upit, da li možemo održati 20. sastanak, i drugi mejl je bio da potvrdimo dogovoreni satanak u 17.30 časova. /Gospodine Duratoviću, vrlo često se spominje da ste vi, ovaj, protiv izgradnje spomenika ubijenoj djeci.

Vaš brat je jedan od ubijene djece, pa samo to da pojasnite./

Pa, znate kako, to niste mogli čuti nikada od roditelja ubijene djece, od 102 djece. To što pojedini samoproglašeni aktivisti ovdje u Prijedoru i neke organizacije, koje nemaju nikakvo ovlaštenje ni mandat da zastupaju roditelje, tako nešto govore, trebaju prvo da pogledaju sve aktivnosti koje sam ja imao u narednih, u proteklih, evo, osam godina ovdje u Skupštini, da vide ko je te teme unosio u Skupštinu, ko je otvarao pitanje izgradnje spomenika, a, kao što sam rekao, to da roditelje mogu predstavljati organizacije koje nemaju u svom sastavu, u članstvu, bilo koga ko dolazi iz porodica, organizacije koje nikada nisu sjele sa roditeljima da razgovaraju, organizacije koje iznose vlastite stavove, niko nikada u ovom gradu neće mimo mene odlučivati kako će izgledati spomenik mome bratu. Nijedna organizacija, pogotovo, evo, sad ako ćemo ići u dubinu, i da postavim javno pitanje, ko ima pravo da govori u ime roditelja i ko od ovih svih koji daju izjave ima mandat i ovlaštenje da govori sa roditeljima? Pitajte roditelje, ko je znao za jučerašnji sastanak? Ko je usaglasio stavove sa roditeljima šta će se iznijeti evropskim parlamentarcima? Da li su roditelji upoznati sa rezultatima sastanka? Niko. To je, to je opet tema o kojoj ćemo…

/A je li bio Fikret Bačić ispred Gradsje uprave tada sa tom delegacijom?/

Ja nisam vidio nikoga iz delegacije. Ja nisam vidio nikoga.

Prijedor, pres hol Gradske uprave, 22. juna 2022. godine, 13.00 časova

Facebook
Twitter
LinkedIn