Poslodavci ili robovlasnici?

Admir Lika je 13.9.2018. godine stupio u radni odnos u firmi “Džen K” d.o.o. sa sjedištem u Goraždu. Potpisao je ugovor na neodređeno vrijeme za vozača u poslovnici u Sarajevu.

Dana 1.10.2018. je doživio tešku saobraćajnu nesreću i hospitalizovan je u Univerzitetskom kliničkom centru u Sarajevu na odjeljenju za ortopediju i traumatologiju gdje je saznao da se vodi kao neosigurano lice.

Admir Lika

Nakon što direktor firme Nihad Kurtović nije odgovarao na silne pozive, Admir je morao podmiriti sam visoke troškove liječenja.

Porazgovarali smo s Admirom o nepravdi koja ga je zadesila.

ZAMISLI.BA: Koliko dugo radiš i kako je moguće da si potpisao ugovor o radu na neodređeno vrijeme, a da si i dalje neosiguran?

ADMIR: U firmi “Džen k” sam otpočeo radni odnos 13.09.2018, prethodno obavivši intervju/razgovor za posao te dostavivši poslodavcu sve potrebne dokumente, kao što su fcc o završenoj školi, fcc vozačke dozvole, fcc lične karte, CIPS prijavnica, ljekarsko uvjerenje. Istog dana sam otpočeo s radom.

ZAMISLI.BA: Imaš iskustva u radu i u drugim sličnim firmama. Koliko su ove situacije ustaljena praksa, a koliko je izuzetak od pravila?

ADMIR: U svom višegodišnjem iskustvu kao profesionalni vozač, ovo je presedan da se dogodi da potpišem ugovor o radu, a da poslodavac ne izvrši svoju zakonsku obavezu.

ZAMISLI.BA: Kako je nemogućnost da ostvariš svoja prava, posebno nakon šoka od teške saobraćajne nesreće, uticala na tebe?

ADMIR: Vjerujte da sam pod stalnim stresom i sekiracijom s obzirom na to da snosim veoma visoke troškove liječenja koji se i dalje gomilaju, a koji ne bi postojali da je poslodavac izvršio svoju zakonsku obavezu prijavljivanja na obavezna osiguranja.

ZAMISLI.BA: Koji je tvoj trenutni status u firmi?

ADMIR: Moj trenutni status u firmi ne znam ni sam koji je, vjerujte. Imam taj ugovor o radu, imam zarađenu plaću u septembru koja mi nije isplaćena. Poslodavac, tačnije direktor Nihad Kurtović, zvani Brada, ne želi da mi se javi na mnogobrojne telefonske pozive, čak šalje prijeteće poruke preko lokalnih sitnih kriminalaca da odustanem od borbe na pravo za zdrastveno I penziono osiguranje, te ugrožava i moju vlastitu životnu egzistenciju.

 

ZAMISLI.BA: Kako je uopšte mladoj osobi, koja pokušava da samostalno živi od svog rada i uz poteškoće koje nosi ovaj proces, kad se mora nositi sa ovakvim situacijama?

ADMIR: Po prirodi sam rođeni borac i srećom obilaze me mnogi prijatelji, ali svakim danom sam sve više razočaran u pravni sistem naše države.

ZAMISLI.BA: Poslodavac je i član vladajuće stranke u FBiH i Kantonu Sarajevo. Koliko misliš da mu to omogućava da krši zakon i prolazi nekažnjeno?

ADMIR: Tačno, poslodavac je član vladajuće partije. Svakodnevno pozivam nadležne institucije, tačnije inspekciju rada kantona i Federalnu poresku inspekciju, gdje dobijam odgovor da to ne ide tako brzo, da se mora čekati.

ZAMISLI.BA: Koje su dalje perspektive? Da li si i šta preduzeo vezano za kršenje svojih radničkih prava i kojim ishodima se nadaš?

ADMIR: Poslodavca sam prijavio svim inspekcijama, angažovao advokata da traži moja prava, isti je poslodavcu poslao prijedlog vansudske nagodbe na koju se oglušio. Slijedi tužba i dugotrajno mukotrpan sudski proces. Nadam se da da su sudovi nezavisni od političkih partija i da će pravda izaći na površinu, a do pravde, put je mukotrpan, dugačak. Samo strpljivo do konačne pobjede za pravdu i da se nikada i nikom ne ponovi isti ili sličan slučaj.

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn