Portal Prijedor24h nije oklevetao direktoricu vrtića

Osnovni sud u Prijedoru, foto: Aleksandar Drakulić

Kao što smo već prethodno najavili, portal Zamisli.ba nastavlja pratiti slučajeve tužbi za klevetu pred prijedorskim sudovima i informisati javonst o ishodu suđenja.

Osnovni sud u Prijedoru odbio je tužbeni zahtjev bivše direktorice Dječijeg vrtića „Radost“ Prijedor Gordane Jekić da joj vlasnik i urednik portala Prijedor24h, Ranko Šijan s 5.000 KM nadoknadi nematerijalnu štetu zbog klevete. Jekićeva se na odluku žalila Okružnom sudu u Prijedoru koji je odbio žalbu kao neosnovanu i prvostepenu presudu potrvdio 6. oktobra 2022. godine, nakon čega je presuda postala pravosnažna.

Portal Prijedor24h objavio je u septembru 2020. godine,  tekst pod naslovom „Šokantno! Ruše se stropovi vrtića Grada Prijedora“ i u tekstu rečenicu: „koje posljedice ostavljaju nebriga i nemar direktora vrtića i gradonačelnika“, a u vrijeme objavljivanja teksta Jekićeva je bila direktorica vrtića. Tužbeni zahtjev zasnivala je na tvrdnji da je šteta naknade koju potražuje nastala kao posljedica klevete usljed koje je, kao nosilac javne funkcije, pretrpjela duševnu bol zbog povrede časti i ugleda.

Sud je utvrdio da portal prije objavljivanja teksta nije sa direktoricom vrtića provjerio informacije i fotografije dobijene od roditelja čija djeca pohađaju vrtić, da direktorica nakon objavIjivanja teksta nije uputila demant, da se u vrtiću „Đurđevak“ usljed prokišnjavanja pojavila pukotina na stropu zbog čega je direktorica angažovala prijedorsku firmu „Unijat-M“ da sanira strop, te da je ona objavu teksta „jako emotivno doživjela, bila nervozna i u rastresenom stanju i koristila tablete za smirenje“.

Sud je stava da tekst ne sadrži informacije koje bi dovele do građansko-pravne odgovornosti autora, s obzirom na to da nije spomenuto ime direktorice, te da način na koji je informacija o stanju stropa u vrtiću predstavljena javnosti upućuje na osnovno načelo slobode izražavanja i mišljenja, garantovano Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Članom 10. navedene konvencije štiti se ne samo sadržaj izraženih informacija, nego i forma kojom su one izražene, a izbor oblika i načina prezentacije informacije je autonomno pravo novinara zaštićeno navedenim članom, tako da novinar prilikom iznošenja svojih stavova i mišljenja ima pravo da to iznese na način koji će uznemiriti i ogorčiti kako javnost tako i lice na koje se to odnosi“, navodi se u presudi.

Dalje stoji: „Prema tome, iako su sporne činjenice o stanju stropa neugodne za tužiteljicu, ne može se ograničiti pravo tuženog na slobodu izražavanja, jer tuženi kao novinar ima pravo na izražavanje koje može uvrijediti, ogorčiti ili uznemiriti, posebno kad se radi o pitanjima koja su od interesa za javnost i kada se odnose na javne ličnosti, što tužiteljica kao vršilac javne funkcije svakako jeste, a granice dopuštene kritike su znatno šire kada su u pitanu javna lica nego kada se radi o privatnim licima, zato što su javna lica svjesno i svojevoljno pristala da i novinari i cjelokupna javnost analiziraju njihov rad i djelovanje, pa pri tome moraju iskazati i veći stepen tolerancije.“

Sud podsjeća da čast kao skup čovjekovih vrlina predstavlja subjektivnu kategoriju odnosno mišljenje koje pojedinac ima o sebi, dok je ugled objektivna kategorija odnosno mišljenje koje uža ili šira sredina ima o nekome. Međutim, ne mora svaka povreda časti i ugleda kod oštećenog izazvati duševnu bola koje bi opravdala dosuđenje pravične novčane naknade za nematerijalnu štetu.

Naknada nematerijalne štete za povredu časti ili ugleda samo se iznimno priznaje, i to onda kada je ta povreda izuzetno teška, kad je kod povrijeđenog izazvala naročito jaku duševnu bol koja je trajala duže vrijeme i kad je došlo do poremećaja psihičke ravnoteže, što u ovom slučaju Jekićeva nije dokazala.

Sud je Jekićevoj naložio da Šijanu nadoknadi 1.240.20 KM za troškove parničnog postupka.

Facebook
Twitter
LinkedIn