Narodni poslanik Milan Tubin nije oklevetao novinarku Danijelu Dodoš

Portal Zamisli.ba počinje pratiti i analizirati slučajeve tužbi za klevetu. Portal će pratiti kako osnovane tužbe do onih koje se podižu kao SLAPP tužbe. Nedavo su vlasti u Entitetu Republika Srpska najavile mogućnost izmjena Zakona o zaštiti od klevete pa je zbog toga dodatno značajno pratiti ovakve slučajeve klevete.

U Bosni i Hercegovine je kleveta dekriminalizirana te je Zakon o zaštiti od klevete u velikoj mjeri usklađen sa Evropskom Konvencijiom o ljudskim pravima, a sudovi su dužni u ovim slučajevima postupati prateći praksu Evropskog suda za ljudska prava, međutim, u sudovima gdje sudije i sudinice nisu u dovoljnoj mjeri upoznate sa praksom Evropskog suda za ljudska prava to predstavlja dodatni izazov kako za sud tako i za stranke u postupku.

SLAPP tužbe se u pokretanju pravnih mjera protiv onih koji aktivno djeluju u javnom prostoru i participiraju u javnom životu na način da iskazuju kritički stav prema moćnim i privilegovanim dijelovima društva, najčešće političkim i ekonomskim elitama. Te pravne mjere najčešće se odnose na pokretanje tužbi za klevetu. Tužbe za klevetu su legitimna pravna mjera, ali ono što odvaja SLAPP od opravdanih tužbi je činjenica da SLAPP tužbe nemaju pravnu osnovu, a tužitelji koriste pravni postupak na način da potražuju neopravdano visoke odštetne zahtjeve.

Danijela Dodoš, foto: Aleksandar Drakulić

Osnovni sud u Prijedoru odbio je tužbeni zahtjev tadašnje novinarke RTRS-a Danijele Dodoš da joj tadašnji poslanik SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Milan Tubin s 2.500 KM (prvobitno traženo 5.000 KM) nadoknadi nematerijalnu štetu zbog klevete.

Sud je odbio njen zahtjev da se Tubinu  naloži da sa svog Facebook profila ukloni tekst koji je ona smatrala klevetom te da obriše sve komentare date na sporni tekst i da joj nadoknadi troškove parničnog postupka.

Povukla je tužbeni zahtjev da sud naloži Tubinu da na svom Facebook profilu objavi presudu odnosno da plaća novčane sudske penale u iznosu od 100 KM dnevno sve dok ne objavi presudu.

Sud je obavezao Dodoševu da Tubinu nadoknadi troškove parničnog postupka u izonsu od 1.079 KM.

* * *
Dodoševa je 15. septembra 2020. godine podnijela tužbu za klevetu protiv Milana Tubina koji je 3. septembra te godine na svom Fejsbuk profilu napisao: „Đavolji pakt! Kako se GO SNSD i pojedine radnice RTRS Prijedor udruženim snagama bore protiv političkih neistomišljenika i građana koji nisu pod šapom te hobotnice. Prvo je GO SNSD kupio profil Čudesni grad Prijedor od čovjeka iz Njemačke za 10.000 KM, a onda su angažovali svoje vjerne članove, a radnice RTRS koje se kriju iza ovog profila i udruženim snagama iznose laži i neistine. Danijela Dodoš, Ivana Pekarić, Gordana Vila. U Crnoj Gori je narod rekao svoje: Gospodo i Vama će se dogoditi narod!“

Dodoševa je u tužbi navela da joj je Tubin time narušio časti i ugledu koje uživa u svojoj sredini kao šef Informativno-tehničkog Centra RTRS Prijedor i šire. Istakla je kako su njeni prijatelji, poznanici i saradnici putem telefona su komentarisali navode iz teksta, a što je za nju bilo veoma neprijatno, stresno i uznemirujuće. Navela je kako je imala je više od 300 poziva u vezi s tim događajem.

„…da je nakon što je pročitala sporni status doživjela šok, jer je cjelokupnu karijeru gradila na profesionalnoj osnovi i nikada se nije krila iza nekog ili nečeg za 20 godina karijere, već je svaku objavu i tekst potpisivala lično, te da nikada nije bila član niti jedne političke partije, a prema njenom saznanju ni neko od njenih bliskih kolega, kao i bilo koji član njene porodice nije bio član bilo kakve političke stranke u Prijedoru.“

Na pitanje suda da se objasni u čemu se ogleda šteta koju je pretrpjela, Dodoševa je odgovorila da nikada nije mogla da napiše bilo kakav tekst bez odobrenja generalnog direktora i da se morala pravdati njenom nadređenom, te da se takođe šteta na nju odrazila i psihički jer je 2008. godine izvještavala o „Celpaku“ i tada joj je bilo prijećeno, te se sad ponovo pojavio strah i strahovala je za svoj život i za život svoje kćerke.

„Ovaj sud je djelimično poklonio vjeru tužiteljici i to u smislu da joj je doživjela negativno iskustvo čitajući status tuženog na Facebook profilu. Međutim, ovaj sud takođe smatra reakciju tužiteljice na sporni tekst pretjeranom, pogotovo u smislu da se bojala za svoj život i svoje kćerke, jer u spornom statusu nema niti jedne riječi koji bi na bilo kakav način ugrozio fizički integritet tužiteljice, a pogotovo njene kćerke (događaj iz prošlosti iz 2008. godine tj. 12 godina kasnije nije mogao biti okidač za takvu reakciju). Nadalje, tužiteljica iako tvrdi da je mukotrpno gradila profesionalnu karijeru 20 godina, nakon spornog statusa tuženog, samo dva-tri mjeseca kasnije je drastično promijenila karijeru i postala šef kabineta gradonačelnika Prijedora, bez javnog konkursa, i postala član SNSD-a, što opet ide u prilog da je prenošenje tuženog na Facebook profilu bilo, ako ne istinito, onda predviđajuće“, navodi se u presudi Osnovnog suda u Prijedoru.

Objava sa stranice Prijedore čudesni grade, kojom se demantuju Tubinovi navodi, sudu nije dovoljan dokaz, jer Dodoševa nije kao svjedoka pozvala nekog ko bi potvrdio navode iz te objave, jer je to mogao napisati bilo ko i jer se autor nije identifikovao.

Milan Tubin, foto: Aleksandar Drakulić

Tubin je rekao da mu se niko od osoba navedenih u spornom statusu po imenu nije obratio za demant.

„…ovaj sud nalazi da se radi o slobodi izražavanja, pogotovo što je to bilo u vrijeme predizborne kampanje za lokalne izbore i izjave koje političari daju u predizbornoj kampanji ne mogu se smatrati klevetom koju podrazumijeva član 5. stav 1. Zakona o zaštiti od klevete, a koja bi uzrokovala štetu ugledu tužiteljice, zato što je u takvim okolnostima dopušteno korištenje negativnog i uvredljivog izražavanja, kao i neopravdane kritike, pogotovo jer se zaista ustanovilo da je tužiteljica kao dugogodišnji profesionalni radnik RTRS, nakon tri mjeseca postala članom upravo SNSD-a o kojem je tuženi u negativnom kontekstu govorio u spornom statusu na Facebooku“, stoji u presudi.

Sud je poklonio vjeru svjedocima Biljani Stojnić i Bojanu Ćurguzu da je Dodoševa imala neugodnosti, osjećaj bijesa, pa i nemoći, ali to ne utiče na odluku suda.

Po nalazu i mišljenju psihijatrice dr Nade Milovanović, Dodoševa je, prema vlastitom navodu, uživala lični i profesionalni ugled u lokalnoj zajednici i šire, kao uspješna poslovna i porodična žena, koja se ponašala na profesionalan i socijalno prihvatljiv način, a da je nakon kritičnog događaja trpjela duševne bolove jakog intenziteta pet dana, a potom srednjeg i slabog intenziteta po još deset dana.

„U vezi sa kritičnim događajem, ispitanica je trpila simptome produžene reakcije na stres, tegobe su reaktivno uslovljene, prolaznog su karaktera i nisu ostavile trajne posljedice na ličnost ispitanice i njenu funkcionalnost“, stoji u izvedenom dokazu.

„Međutim, i pored toga što je tužiteljica trpila duševnu bol, morala je biti svjesna da će do tog doći, pogotovo u predizbornoj kampanji, jer ista nije preko noći postala šef kabineta gradonačelnika Prijedora (koji je bio kandidat SNSD-a), pogotovo što kao poslovna, razumna žena ne bi mijenjala karijeru dugu 20 godina da bi se za samo tri mjeseca odlučila baviti politikom. Morala je imati u vidu, pogotovo što je imala dugogodišnju profesionalnu karijeru u novinarstvu, gdje se susretala sa političarima i izvještavala o kampanjama, da je u takvim situacijama dozvoljen negativan komentar, pogotovo ako se uzme da je očigledno bila kandidat za poziciju koja zahtijeva pripadnost političkoj partiji“, navodi se u presudi.

* * *
Presuda je pravosnažna s danom 20. septembra 2022. godine.

Facebook
Twitter
LinkedIn