Gradska vlas u Doboju uzurpira zemljište koje pripada stambenim zgradama

Više od dvadeset godina gradska vlast u Doboju uzurpira zemljište koje pripada stambenim zgradama, odnosno etažnim vlasnicima_ama i dodjeljuje ga za gradnju novih objekata i naplatu prostora za parking, koji bi ispred zgrada trebao pripadati etažnim vlasnicima_ama. Parking naplaćuje JP DIRG Doboj, o kojem smo i ranije pisali.

U preko stotinu zgrada za kolektivno stanovanje u Doboju koje su građene do 1992. godine, zemljište pod zgradama i zemljište za redovnu upotrebu zgrada koje obuhvata pješačke i kolske prilaze, zelenu površinu i parking mjesta, umjesto na etažne vlasnike, neosnovano je upisano na Opštinu Doboj. Iako su etažni vlasnici_e u zgradama za kolektivno stanovanje stekli pravo na zemljište pod zgradom i na zemljište oko zgrade Zakonom o građevinskom zemljištu iz 2003. godine, oni to pravo zbog neinformisanosti nisu iskoristili i Grad Doboj je to zloupotrijebio, te je zemljište upisano na Opštinu Doboj i tu postoje koruptivni interesi: mijenjanje regulacionih planova u svrhu izgradnje drugih zgrada i korištenje zemljišta za javni parking, na osnovu čega se u budžet Grada slijeva nekoliko stotina hiljada konvertibilnih maraka godišnje.

Veliki broj građana_ki nije znao da su im prava povrijeđena, a što može predstavljati problem prilikom prodaje stana, jer ne postoji dokaz o vlasništvu, odnosno udjelu vlasništva na zemljište na kojem se stan nalazi, pripadajući parking, niti pristup ulazu u zgradu.

Već neko vrijeme pokušavamo da uredimo odnose oko zgrade. Prilikom otkupa stana, naknadno smo utvrdili da nemamo pravo na zemljište oko zgrade koje je ostalo kao društveno zemljište i mi ćemo pokrenuti postupak za utvrđivanje vlasništva. Prilikom prodaje stana moje majke ustanovio sam da u katastru nije naznačen ulaz i banka je teškom mukom odobrila kredit, da se taj stan proda.“ – kaže Esad Bećirović, predsjednik zajednice etažnih vlasnika.

Zgrade u Doboju čijim vlasnicima je uzurpirano zajedničko zemljište, foto: Centar za humanu politiku

Dana 28. decembra više etažnih vlasnika_ca je predalo Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove zahtjev za utvrđivanje i upis prava na zemljištu pod zgradom i za redovnu upotrebu zgrade. Od uprave očekuju da se ovi zahtjevi riješe na način da prihvate predloženo zemljište za redovnu upotrebu zgrada, koje uključuje i parking mjesta.

Centar za humanu politiku pokrenuo je niz sastanaka sa građanima_kama kojima je nametnuto da plaćaju parking iza zgrade u kojoj stanuju, te osim što nudi besplatnu pravnu pomoć, podnijet će koletkivnu tužbu nezavisno od etažnih vlasnika, kojim će biti ostvareno povrijeđeno pravo etažnih vlasnika_ca na imovinu i nediskriminaciju.

Za problem uzurpacije zemljišta pod zgradama i zemljišta za redovnu upotrebu zgrada za kolektivno stanovanje saznali smo krajem 2021. godine kada je gradska vlast počela uzurpirati i naplaćivati parking mjesta koja su koristili etažni vlasnici_e u zgradama za kolektivno stanovanje. U Doboju ima preko stotinu zgrada za kolektivno stanovanje koje su građene prije posljednjeg rata i u kojima nekoliko hiljada etažnih vlasnika_ca ima problem sa upisom i pravom korištenja zemljišta pod zgradoma i zemljišta oko zgrade za kolektivno stanovanje. Ovaj problem nema nekoliko desetina zgrada za kolektivno stanovanje koje su građene poslije rata, jer imaju upisano zemljište za redovnu upotrebu i pravo njegovog korištenja. Etažni vlasnici_e su očekivali da je nakon privatizacije stanova i zgrada zemljište pod i oko zgrade upisano na etažne vlasnike_ce, da bi uvidom u e-katastar nakon početka uzurpacije parkinga saznali da je zemljište pod i oko zgrada upisano na Grad Doboj. Etažni vlasnici_e su bili i ostali iznenađeni i nezadovoljni, ali nije bilo očekivanog bunta protiv ove uzurpacije kojom su povrijeđena prava na imovinu i nediskriminaciju.“- kaže Momir Dejanović iz Centra za humanu politiku.

Neupisivanje stvarnih vlasnika_ca i neosnovano upisivanje na Opštinu Doboj, zloupotreba neinformisanosti građana, dodjela zemljišta za gradnju i naplatu parking mjesta koja pripadaju zemljištu za redovnu upotrebu zgrada može imati obilježja krivičnog djela na osnovu Zakona o građevinskom zemljištu, Zakona o uređenju prostora i građenju i Zakona o stvarnim pravima.

Facebook
Twitter
LinkedIn