Vrijede li penali i za omladince koji su miljenici vlasti?

Kada gradska uprava raspiše konkurs za dodjelu budžetskog novca za projekte omladinskog sektora i nevladinih organizacija za 2018. godinu, tri omladinske organizacije neće moći učestvovati jer nisu u roku dostavile ni deskriptivne ni finansijske izvještaje za projekte iz prošle godine za koje su dobile sredstva iz gradske kase.

Riječ je o Omladinskom savjetu grada Prijedora (koji pretenduje da bude krovna organizacija mladih i reprezent cijelog sektora za mlade), Prijedorskom urbanom udruženju mladih (PUUM) i Omladinskoj organizaciji „Mladost“ iz Bistrice.Štaviše, dva predstavnika Omladinskog savjeta (Nebojša Savanović i Svetozar Vučkovac, od kojih je prvi i na čelu PUUM-a) članovi su Komisije za mlade kao stalnog radnog tijela Skupštine grada Prijedora (koji po tom osnovu primaju i novčane naknade) i morali bi biti najuzorniji predstavnici mladih, ali se ovdje nisu takvima pokazali.

Naime, Odlukom o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za projekte mladih koji se finansiraju i sufinansiraju sredstvima budžeta Grada Prijedora propisano je da aplikant kojem su dodijeljena sredstva zaprethodnu godinu, a koji nije dostavio finansijski i narativni izvještaj za realizaciju tog projekta, ne može učestvovati u raspodjeli sredstava za tekuću godinu.

Biće ovo svojstven test za gradsku upravu pošto je trima organizacijama, osim projektne nediscipline, zajednička i velika bliskost s vladajućom strankom. Javni pozivi raspisuje se u prvom kvartalu (lani je to bilo u martu) i biće zanimljivo pratiti da li će biti propisanih penala za rastrošne omladince ili će vlast kršiti vlastite odluke.

Iako je predviđeno i to da se konačna odluka može donijeti prostom većinom (a kod NVO dvotrećinskom većinom) u nadležnoj komisiji čak i onda kada se članovi komisije ne usaglase o nekom od eliminatornih kriterijuma, ovdje to ne bi smio biti slučaj jer od predviđenih devet eliminatornih faktora neki jesu podložni subjektivnom sudu, ali ovaj to sigurno nije. Ne može biti da je neko malo dostavio izvještaj, a malo nije. Ili jeste ili nije. Takođe, nema ni predviđene mogućnosti naknadnog dostavljanja izvještaja i precizirano je da se izvještaj dostavlja 30 dana nakon provođenja projekta, a najkasnije do kraja kalendarske godine.

Ranije su omladinske i druge nevladine organizacije dobijale novac bez konkursa, gotovo nezavisno da li su aktivne ili ne. Da bi ih se obavezalo da rade (ne samo na papiru), ali i da bi se podržale konkretne aktivnosti (a ne da bi se plaćali administrativni troškovi), gradska uprava uvela je novi način raspodjele novca – putem javnog poziva. I dalje, međutim, transparentnosti manjka. Bolje je nego što je bilo nekada. Prostora da bude još bolje – ima.

Informacije o izboru i realizaciji projekata omladinskog sektora i projekata NVO u 2017. godini usvojili su odbornici Skupštine grada Prijedora na prvom ovogodišnjem zasjedanju, 7. februara. Od 23 prijavljena projekta OO, novac iz gradske kase odobren je za 17 (ukupno 37.000 KM). Da li među 17 odobrenih projekata ima i onih čiji nosioci nisu dostavili izvještaje za 2016. ne možemo znati, jer ranije informacije o utrošku novca za OO i NVO nisu dostupne na sajtu gradske uprave. I informacije o projektima za 2017. koje su predmet ovog teksta, dostupne su privremeno, među materijalima za Skupštinu grada Prijedora, i tamo će biti samo dok se ne približi datum nove sjednice – tada se skidaju materijali sa prethodne, a postavljaju materijali za narednu sjednicu. Pitanje je zašto ne postoji arhiv za sve materijale (jer ne ide sve u Službeni glasnik grada Prijedora, pa da se tamo može naći i nakon što se skine sa aktuelnih skupštinskih materijala).

Prije tri godine Centar za mlade „Kvart“ Prijedor u otvorenom pismu gradonačelniku zatražio je da se poštuje Odluka o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za projekte mladih koji se finansiraju i sufinansiraju sredstvima budžeta Grada Prijedora. I dalje se, međutim, krši Odluka, preciznije njena odredba da omladinska organizacija čiji je član u Komisiji nema pravo kandidovati projekte.

U Komisiji za izbor omladinskih projekata koji se finansiraju sredstvima budžeta grada Prijedora član iz reda predstavnika omladinskih organizacija je Duško Marinović – Rudarski fakultet, a iz ovog granta Savez studenata Rudarskog fakulteta dobio je novac (i jedna je od ukupno tri organizacije koje su dobile onoliko novca koliko su tražile – raspon se kreće od maksimalnog iznosa do šestine traženih sredstava).

I u Komisiji za saradnju sa udruženjima i fondacijama na području grada Prijedora jedan je član sporan sa stanovišta sukoba interesa. Goran Predojević, kao član iz reda odbornika Skupštine grada Prijedora, predsjednik je Upravnog odbora Kuglaškog kluba „Rudar“ Prijedor koji je iz granta za NVO dobio novac za nabavku vozila.

Dalje, od 52 projekta nevladinih organizacija, sa 60.000 KM finansirano je njih 39. Od toga broja barem 12 organizacija novac je trošilo na struju, grijanje, telefon, internet, hranu, piće, prevoz, reprezentaciju, kancelarijski materijal, promomaterijal i zakup prostora, iako se na važeći način finansiranja prešlo upravo da bi se izbjeglo plaćanje administrativnih troškova, a novac usmjerio u aktivnosti. Ovaj je broj možda i veći jer ima projekata sa uopštenim navodom da su „sredstva grada trošena na aktivnosti“.

U informaciji o NVO naglašava se da u budžetu postoje zasebne stavke za direktno finansiranje socijalno-humanitarnih i udruženja nacionalnih manjina, što je za svaku pohvalu, ali se ne navodi da postoji i posebna stavka za programe sportskih klubova (710.400 KM) ni za kulturno-umjetnička društva (100.000 KM). Pitanje je kako i zašto su se sportski klubovi i KUD-ovi našli na stavkama i OO i NVO.

Ima organizacija civilnog društva (na primjer, Agencija lokalne demokratije) koje godinama prigovaraju dodjelu sredstava svima koji ispune uslove konkursa (što nekada ne bude ni deset odsto od traženog iznosa). To je kretanje linijom nezamjeranja, ali se uravnilovkom ni projekti ne mogu realizovati ili mogu srazmjerno dobijenom novcu. Sporan je i nedostatak aktivizma ili njegova povremenost – od projekta do projekta.

„Apatija je blaga riječ. Ne možeš ih (mlade) dobiti ni za jednu aktivnost. Ili nisu tu ili nemaju vremena ili mi nismo adekvatni onome što bi oni radili. S druge strane, imali smo omladinske sajmove šest godina, do 2017. i odziv je bio nikakav. Tražili smo od, recimo, načelnika Odjeljenja (za društvene djelatnosti grada Prijedora) da se pojave sve organizacije koje su dobile pare iz gradske uprave. Ne može niko da naredi njima da dođu, ali da pokažu građanima gdje su potrošili novac koji su dobili od grada, od građana. To je bila naša ideja, ali nismo uspjeli“, kaže Dragan Došen iz ALD-a.

Za ovu godinu za NVO projekte je planirano 65.000 KM, a za OO 47.000 KM. Kada bi iskristalisao kvalitet na račun kvantiteta (a ne, primjera radi, da se godinama finansiraju projekti pisanja projekata ili da se finansiraju tek osnovane organizacije ili grupe o kojima se poslije više nikada ništa ne čuje) i kada bi se iz ovih poziva isključili svi koji tu ne pripadaju (ili da se dozvoli da i NVO i OO apliciraju, na primjer, na budžetske stavke sportskih klubova i KUD-ova), kao i svi koji su ikada pokazali nedisciplinu kao što su to uradili prvi omladinci ovog grada, rezultati bi građanima Prijedora bili daleko vidljiviji.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn