Imena ulica

Sjednica Skupštine grada Prijedora na kojoj je usvojena odluka o imenima ulica i trgova – 02.12.2022., foto: Katariina Panić

Prijedor je nakon više od pet godina parlamentarne procedure dobio odluku o imenima ulica i trgova.

Raspravu su obilježile prozivka na račun odbornika koji ne čitaju materijale niti prate rad parlamenta u kojem sjede i inicijativa da se ova tačka ponovo povuče s dnevnog reda. Kuriozitet je da su dva oprečna stajališta došla, ne kako smo navikli iz vlasti i opozicije, nego s jedne iste strane – iz skupštinske većine. Nasuprot šutnje /ma, da se ne zamjeram/, kvalitet kakvom do sada nismo svjedočili u najmanju je ruku obećavajući.

Odbornik Saša Bursać rekao je da je detaljno pregledao ovu odluku, da bi volio da je preživjela nacrt /odbornici dobacuju da jeste/, da može da sačeka još 20 dana ako se čekalo na nju godinama, da nije u redu da ulice nose imena po brojevima, a da nisu „potrošena sva bitna imena iz srpskog naroda“, da nedostaju obrazloženja za nazive nego odbornici prilikom glasanja nemaju izbora već da jedino mogu vjerovati komisiji, da su imena zaslužili pokojni Aleksandar Bereta i Drago Tadić, kao odbornici u lokalnoj i poslanici u Narodnoj skupštini, da ima još takvih ljudi /vjerovatno je mislio, prateći istu logiku, na Muharema Murselovića/, da u Aerodromskom naselju ima najmanje ulica imenovanih po Srbima, da nema ulice Miloša Obilića /odbornici dobacuju da ima/ i da ne treba „da toliko baš prežurimo“. „Dajte nam malo vremena da to upotpunimo i da ispredlažemo i da se konsultuju porodice.“

Posljednji put ova odluka je povučena samo mjesec dana ranije, na prethodnoj, novembarskoj sjednici, a prvi – ne sjećamo se ni mi koji redovno pratimo rad gradskog parlamenta. Iako je bila na predloženom i usvojenom dnevnom redu i izvjestilac Milenko Radivojac sjedio u skupštinskoj sali i čekao svoj red, u popodnevnim satima je povučena, bez suvislog obrazloženja, a uslijedilo je oproštajno obraćanje dotadašnjeg predsjednika Skupštine Mirsada Duratovića koji je odbornike obavijestio da prihvata mandat poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Odluku o kriterijumima i postupku za određivanje i promjenu imena ulica i trgova Skupština je donijela u novembru 2017. i imenovala komisiju koju su tada činili Milenko Radivojac, Muhidin Šarić, Stipo Vidaković, Predrag Marjanović, Mesud Trnjanin, Sead Jakupović, Milan Glamočanin, Željko Macura, Ratko Stojić, Dalibor Pavlović i Radenko Marinović. U aprilu 2021. godine Skupština će promijeniti sastav ovog tijela: Milenko Radivojac, Mirsad Duratović, Muhidin Šarić, Bojana Bevandić-Derkuća i Vladimir Knežević i odbornici Ranko Smiljanić i Nikola Vujasinović.

Nikola Vujasinović je odabrao da ćuti, ali Ranko Smiljanić nije. Poslovično smiren i staložen, objema nogama na zemlji, zdravih i argumentovanih diskusija, biranim je riječima rekao mnogo:

„Mislim, zapitam se gdje sam ja proveo zadnjih godinu i po dana. Ja i kolega Vujasinović u komisiji za imenovanje ulica, stvarno se zapitam. Prvo, bila odluka u nacrtu, u ovoj skupštini i ova skupština, radi javnosti i ostalog proglasi javnu raspravu od mjesec dana. I dobijemo nekih 70-80 prijedloga za nove ulice, nove nazive, pa sastaj se jednom, pa drugi put, pa proširuj komisiju, pa… I godinu dana mi to vučemo. Mi, a prije toga oni godinu i po dana. I sad, ’ajde još jednom, ’ajde još jednom, ’ajde još jednom. Stvarno, ja ne znam koliko vi znate, ali ljudi imaju problema da izvade ličnu kartu ako je bb. Ja stvarno sam imao pozive od ljudi da se to završi što prije.“

„Ma, replika. Ja ostajem pri, pri svom, ovaj, pri svom da treba povući tačku još ovaj put. Pa, ja kako sabrah, vi ste tri godine, ovaj, odlučivali o tome i opet ste ostavili brojeve umjesto imena i niste dostavili kratke biografije, ovako kao što je pripremio kolega Ritan, da znamo šta je predloženo, šta usvajamo. Ne znam, mislim, mislim da bi ovo trebalo još sačekati malo, do sljedeće skupštine, da možemo predložiti još neke konkretne stvari“, rekao je Bursać.

Pokušaj gradonačelnika Slobodana Javora da između dviju strana balansira bio je suštinski nepotreban, ali ljudski opravdan – da se na što bezbolniji način bivšem predsjedniku prijedorskog SNSD-a Saši Bursaću, čovjeku koji je, između ostalog, i njega, kao i prethodnog gradonačelnika doveo na najodgovorniji položaj u gradu, da do znanja da se više ne pita. Bar ne kad se rukovodi hirom.

„Ja moram reći da se slažem sa Rankom Smiljanićem, a slažem se i sa kolegom Bursaćem. Znači, prvenstveno, zbog čega Ranko Smiljanić? Zato što čovjek i komisija rade detaljno, rade dugo, ponavlja se iz skupštine u skupštinu jedno te isto. Znači, ne znam kako nazvati, ovaj, ovu trenutnu situaciju, osim, znači, da smo jednostavno svi zajedno bili na skupštinama prethodnim, da smo bili upoznati s ovim, da su prijedlozi stizali i da smo povlačili svjesno, ovaj, tačke da bismo došli danas do ovoga. Prethodnih skupština nije niko ni tražio određena pojašnjenja dodatna. Problem jeste građani koji svakodnevno dolaze u Gradsku upravu, svakodnevno dole na šalter sali žale se da nema naziva ulica, da ne mogu u policiji dobiti dokumenta, da nema mogućnosti da se to riješi dok ne usvoji seodluka. Mi smo sve to smirivali, prolongirali, zamolili da sačekamo, evo, današnja skupština, i opet smo vratili se na početak.“

Nakon pauze, odbornici jednoglasno prihvataju amandman Mesuda Trnjanina iz SDA da se ulici koja ide iz Kozarca preko magistrale ka Trnopolju da jedan naziv /Fikreta Hodžića/, umjesto dva /Fikreta Hodžića na kozaračkoj, a Trnopoljska na trnopoljskoj strani/, iako je komisija u tom slučaju uvažila pravilo da ulica koju presijeca magistralni put ne može imati isti naziv s obiju strana. Osim ovoga, koji je, ponavljam, usvojen, odbornici SDA nisu imali drugih amandmana niti su diskutovali tokom rasprave o ovoj tački, ali je javnost ostala uskraćena zašto su samo njih dvoje /Trnjanin i Almasa Mušić/ bili protiv prilikom glasanja o samoj odluci.

Nezavisni odbornik Zlatko Ritan odustao je od svojih amandmana da ulice dobiju imena Tihomira Ilijaševića, Dalibora Popovića Mikše, Spomenka Gostića, Miodraga Lazića i Milana Jelića, a potpredsjednik Skupštine Igor Kneginjić podsjetio ga je da se amandmani podnose najkasnije tri dana prije sjednice, a ne na samom zasjedanju.

Odbornici su jednoglasnu podršku dali i zaključcima koje je predložio nezavisni odbornik Ranko Smiljanić, a kojima se obavezuje nadležno odjeljenje da u roku od šest mjeseci izvrši obilježavanje ulica po ovoj odluci, da najmanje jednom u dvije godine formira komisiju za određivanje i promjenu imena ulica i trgova radi rješavanja zahtjeva građana, kao i za imenovanja ulica koje nastanu razvijanjem grada, te da, uvažavajući najnoviji akt i sve dosadašnje izmjene i dopune, donese jedinstvenu odluku i u roku od šest mjeseci dostavi je Skupštini na usvajanje.

„Jesam li rek'o da ću biti “najveća opozicija“?, Bursać Javoru po završetku sjednice. „Prevućemo mi tebe na našu stranu“, Javor Bursaću.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn