Mala škola tranzicione pravde (VIDEO)

Proteklog vikenda u prostorijama Centra za mlade ”KVART” Prijedor realizovana je druga po redu Mala škola tranzicione pravde. Ova aktivnost je realizovana u sklopu projekta ”Mladi za lokalne promjene” a finansijski ju je podržao Nation Endowment for Democracy.

Pored mladih ljudi iz Prijedora, aktivno učešće uzeli su i mladi ljudi iz drugih gradova Bosne i Hercegovine (Zenica, Travnik, Srbac, Modriča).

Na trodnevnoj aktivnosti učesnici/e su imali/e priliku da usvoje osnovne teorijske informacije o konceptima tranzicijske pravde i suočavanja sa prošlošću, te rasprave o tome koliko je pitanje tranzicione pravde u korelaciji sa drugim društvenim procesima i kako rad na ovim pitanjima ima društvenu korist za njihove lokalne zajednice.

Tokom realizacije škole, mladi ljudi su imali priliku da se upoznaju sa memorijalima i mjestima sjećanja u Prijedoru, kako iz Drugog svjetskog rata, tako i iz proteklog rata, te da razumiju kontekst i odnos lokalne zajednice prema ovim događajima.

Kao rezultat trodnevnog rada sa predavačima/ama, učesnicima/ama je ponuđen izbor tema o kojima su slušali tokom Škole za mali istraživački rad, te mogućnost da njihov trud i rad budu nagrađeni stipendijom i daljim publikovanjem realizovanog istraživanja.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn