Nagradni konkurs “Položaj radnika i radnica u Bosni i Hercegovini”

U susret Međunarodnom prazniku rada Centar za mlade KVART Prijedor i portal zamisli.ba organizuju nagradni konkurs “Položaj radnika i radnica u Bosni i Hercegovini“.

Za mnoge Međunarodni praznik rada predstavlja dan kada se sjećamo borbe radnika za bolji položaj i borbe za veća prava, dan kada se od poslodavaca ali i institucija i zakonodavca posebno zahtijeva da zajedno sa radnicima rade na poboljšanju njihovog položaja. Međutim, radnici u Bosni i Hercegovini još uvijek su nerijetko stavljeni u položaj  da razmišljaju da li će uopšte dobiti platu, da li će ih poslodavac prijaviti, uplatiti zdravstveno i penziono osiguranje.

Nepovezan radni staž, neisplaćene plate, neisplaćene obaveze prema fondovima zdravstvenog i penzionog osiguranja, neplaćeni prekovremeni rad, otežano korištenje prava na godišnji odmor, nemaju slobodne dane za vrijeme praznika, neadekvatno je riješen status radnica u trudnoći, strah od odlaska na porodiljni dopust, samo su neki od problema sa kojima se sureću radnici i radnice širom naše države. Pored toga što im pravo na rad nije zagarantovano Ustavom, suočeni su sa brojnim nabrojanim i drugim poteškoćema. Sindikati procjenjuju kako oko 300 hiljada radnika čeka posao.

Kakav je položaj radnika i radnica u našoj državi? Kakako je biti radnik/radnica danas? Da li se radnici bore za svoj bolji položaj? Kako i koliko se sindikati uspijevaju izboriti za bolji položaj radnika? Da li državne institucije prepoznaju probleme s kojima se radnici i radnice svakodnevno suočavaju na svojim radnim mjestima? Da li državne institucije aktivno rade na poboljšanju položaja radnika i radnica?

Svi radovi moraju biti na lokalnom jeziku (BHSC), ne duži od 1200 riječi te poslani isključivo u Word formatu. Uz tekst nam pošaljite prigodnu ličnu fotografiju u jpg formatu veličine do 2 MB. Radovi koji su prethodno objavljuvani, ili/i ne ispunjavaju gore navedene uslove konkursa neće biti uzeti u razmatranje.

Ne objavljujemo radove i sadržaj koji promovišu govor mržnje, eksploativne, seksističke, fašističke ili rasističke ideje.

Vaše tekstove nam šaljite na adresu [email protected]. Dva najbolja rada ćemo nagraditi iznosom od 70 KM.

Konkurs će biti otvoren do 6. maja 2022. godine do 12 časova.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn