Trening “Zagovaranje o pravima marginalizovanih zajednica”

Centar za mlade KVART iz Prijedora organizuje trening “Zagovaranje o pravima marginalizovanih zajednica” koji će se održati u Vitezu od 2- do 5. marta.

Trening ima za cilj da mladim ljudima pruži priliku da steknu nova znanja o ljudskim pravima marginalizovanih zajednica u našem društvu, o slučajevima kršenja ljudskih prava, stigmama i predrasudama i načinom na koji mediji o tome izvještavaju. Dodatno, trening nudi priliku učesnicima i učesnicama da steknu vještine kreiranja multimedijalnih i medijskih sadržaja na ove teme.

Trening će voditi dugogodišnji aktivisti/aktivistkinje i novinari, Ana Kotur-Erkić, Dalibor Tanić, Mirza Halilčević i Mirnes Bakija.

Rezultat treninga bit će kreiranje sadržaja za tri mini kampanje na kojima će raditi učesnici i učesnice treninga. Učesnicima i učesnicama su osigurani honorari za kreiranje sadržaja za kampanje.

Na trening se mogu prijaviti mlade osobe iz Bosne i Hercegovine u dobi od 18 do 35 godina. Posebno ohrabrujemo mlade iz manjih gradova i ruralnih sredina, te mlade osobe koje su dio marginalizovanih grupa da se prijave na trening. Prijavu na trening možete popuniti na ovom linku. Prijave će biti otvorene do 27. februara 2023. godine. Prijvljeni/e kandidati i kandidatkinje biće informisani o rezultatima izbora 28. februara 2023. godine.

Sve troškove puta, smještaja i hrane pokriva Centar za mlade KVART.

Facebook
Twitter
LinkedIn