Konkurs za prijem polaznika_ica u školu za OTV produkciju

Centar za mlade „KVART“ u saradnji sa Medijskim istraživačkim centrom iz Niša objavljuje poziv za prijem polaznika i polaznica u školu za OTV produkciju odnosno obrazovanje kadrova za rad u neprofitnim lokalnim televizijskim stanicama organizacija civilnog društva u Srbiji, Makedoniji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori.

Ova aktivnost se sprovodi u sklopu projekta „Formiranje lokalnog neprofitnog medija Otvorena televizija“ koji realizuje Medijski istrazivacki centra iz Niša u partnerstvu sa Centrom za mlade „KVART“ i drugim organizacijama iz Makedonije i Crne Gore, a koji je finansiran od strane Evropske Unije.

Škola OTV produkcije treba da postavi osnove profesionalnog umijeća i osposobi polaznike za uspješan praktiĉan rad u OTV redakcijama lokalnih, regionalnih i nacionalnih emitera na teritoriji Zapadnog Balkana ili u saradnji sa njima.

Nastava traje tri mjeseca svakog drugog vikenda sa ukupno 65 ĉasova predavanja i praktiĉnih vježbi kao i 10 časova za provjeru kandidata na prijemnom ispitu i 10 ĉasova za polaganje završnih ispita polaznika.

Sadržaj Nastava ima tri dela:

1. Opšti deo – u kojem se stiĉu osnovna znanja o televiziji kao mediju masovnih komunikacija ( Predmeti : Uvod u TV novinarstvo, Teorija medija, Tehnologija fotografije, filma, televizije i digitalnih medija, Novinarska etika.)

2. Praktična obuka – kojom se ovladava osnovnim oblicima televizijskog izražavanja i rada u OTV stanicama ( Predmeti : Osnovi TV produkcije, Kamera, Montaža, Režija, Organizacija, Vizuelni impakt, Žanrovi – Vest, Reportaža, Komentar, Intervju, Direktan prenos, Uređivanje programa) i

3. Radno usmerenje – prilagođeno potrebama određenih TV stanica ili zanimanju polaznika (realizator, organizator, snimatelj, montažer, dizajner elektronske grafike).

 

PROGRAM ŠKOLE ZA OTV PRODUKCIJU: 1. Uvod u TV novinarstvo, 2. Foto žurnalizam, 3. Tehnologija fotografije, filma, televizije i digitalnih medija, 4. Osnovi TV produkcije, 5. Multimedijalna produkcija, 6. Tehnike snimanja slike,  7. Fizički osnovi snimanja,  8. Osnovi fotografije, 9. Video produkcija, 10. Snimanje zvuka, 11. Video montaža, 12. Postprodukcija, 13. Teorije likovne forme, 14. Umetnost fotografije i filma, 15. Studijska i vanstudijska televizijska produkcija, 16. Elektronsko reportažno snimanje – ENG, 17. Elektronsko reportažno snimanje – EFP, 18. Elektronsko studijsko snimanje – ISP, 19. Elektronska kamera, 20. Televizijske kamere, 21. Svjetlo u TV studiju, 22. Režija u audiovizuelnim medijima, 23. Uvod u u animaciju i vizuelne efekte, 24. Osnovi filmske i televizijske režije, 25. Uvod u filmski i TV scenario, 26. TV režija – studijske TV forme, 27. Dokumentarni film, 28. Žanrovi – Vijest, Reportaža, Komentar, Intervju, Direktan prenos, 29. Novinarska etika, 30. Vizuelni impakt OTV programa.

 

Škola će se realizovati u prostorijama Centra za mlade “KVART” u Prijedoru.

Konkurs je otvoren do 5. februara za osobe sa područja Prijedora i okolnih gradova (Banja Luka, Bosanska Dubica/Dubica, Bosanski Novi/Novi Grad, Sanski Most).

Škola počinje drugog vikenda u mjesecu februaru tekuće godine.

Za sve prijavljene kandidate/kinje će se organizovati prijemni ispit iz opšte kulture i informisanosti.

Svoje prijave šaljite na e-mai adresu [email protected], a Prijavni obrazac možete skinuti OVDJE.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn