Fašizam danas – nagradni konkurs

Fašizam se često opisuje kao ekstremni oblik nacionalizma. U višeetničkim sredinama se manifestuje kroz etničku, rasnu i vjersku netoleranciju. Prava pojedinca u fašizmu su skroz ukinuta, a sloboda štampe i izražavanja ne postoje. Država je uvijek iznad pojedinca koji nema nikakvih prava kao takav.

Nastao je u Italiji za vrijeme vladavine Benita Mussolinija i vrlo često se smatra istim kao nacizam, što nije istina. Fašizam je poslužio kao inspiracija za mnoge druge pokrete u Evropi i svijetu prije Drugog svjetskog rata.

Sa istorijske perspektive, nestao je krajem Drugog svjetskog rata, ali znamo da i nakon tog perioda imamo režime s primjesama fašizma.

Od vas želimo da istražite imamo li primjere fašizma danas i da navedete u čemu se oni ogledaju. Koliko smo u zabludi da je fašizam nestao još davne 1945, a pogotovo da smo ga tada pobijedili? Šta fašizam čini jednom društvu i ko su njegove žrtve, a ko njegovi dželati?

Želimo jasan osvrt na ovu ideologiju i da proučite zašto je toliko jaka želja pojedinih grupa da slijedi njena pravila. Šta to čovjeka tjera da bude fašista?

Ovaj konkurs se realizuje u sklopu obilježavanja 9. novembra, Međunarodnog dana borbe protiv fašizma i antisemitizma.

Najbolji blog ćemo novčano nagraditi u iznosu od 100 KM i objaviti na našem portalu Zamisli.ba.

Konkurs je otvoren do 1. decembra tekuće godine.

Konkurs organizuje Centar za mlade „Kvart“ u saradnji sa Civil Right Defenders-om.

Šaljite svoje blogove na temu „Fašizam danas“ na email adresu [email protected].

Facebook
Twitter
LinkedIn