Br. 19: Specijalno za policiju

Banovići, Kruščica, Fortuna, samo u ovoj godini – skupine žena, koje su bile izložene policijskom nasilju i bahatosti. Koristimo protest jednog od policijskog sindikata zbog udara na njihove penzije da ih podsjetimo da upravo radni ljudi ove zemlje pune penzioni fond. Zna li policija ko je pljačkaška banda u ovoj zemlji?

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn