BL Art Festival u Društveno Kulturnom Centru „Incel“

BLArt festival, foto: Aleksandar Novaković

Udruženje Nezavisnih Stvaralaca i Aktivista “Geto” organizovalo je regionalni festival BL Art koji je počinje u četvrtak 1. septembra i završava u subotu 3. septembra. Teme ovogodišnjeg festivala koje se problematizuju kroz program su „odlazak i povratak“ i pitanje ispravnosti odluka koje donosimo u ovim situacijama. Program festivala će se održati u Društveno Kulturnom Centru “Incel”.

Festival u četvrtak otvara Kolektiv Kreaktiva iz Sarajeva sa izložbom “Tomorrow” na kojoj izlažu Rikardo Druškić, Boris Hodak i Nardina Zubanović. Kolektiv ”Kreaktiva” je grupa samostalnih umjetnika/ca i aktivista/kinja čija je ideja prikazivanje i predstavljanje lokalnih multimedijalnih umjetnika/ca u alternativnim prostorima, kao što su ulice i drugi privatni i javni prostori. Aktivno rade i sa ljubiteljima skatinga, kolegama iz svijeta filma i muzike sa kojima organizuju koncertne, filmske i skate događaje u različitim prostorima.  Tim povodom razgovarali smo sa koorganizatoricom festivala Vesnom Malešević. 

Na koji način je tekao proces selekcije umjetnika i umjetnica ćiji će radovi biti predstavljeni ove godine na festivalu? 

Kao i predhodnih godina program se nekako sam namjesti i složi na način da radeći na mjesečnom programu Društveno Kulturnog Centra „Incel“ ispliva nekako najbolje za festival. Kod umjetničkog dijela festivala se uvijek konsultujemo sa umjetnicima koji su izlagali na prošlim izdanjima festivala.
Nekako tema festivala i program se nadopunjavaju. Tema je nešto što nas „proganja“ čitavu godinu i nešto sa čime se susrećemo u svom radu pa i privatnom životu. Ove godine je Odlazak vs. Ostanak tema kao i odluka koju treba da se donese u tim situacijama. Odlazak većine naših članova i naših korisnika je direktno nešto što osjetimo i nekako nam uvijek teško pada kada se iznova pozdravljamo. S druge strane, nije li hrabro i ostati u našoj državi?

BLArt festival, foto: Aleksandar Novaković

Zašto ste se odlučili za ovogodišnju temu festivala? 

Festival ima ideju da spoji aktuelne društvene probleme za koje smo uvidjeli da se dešavaju ne samo kod kroz radnike u kulturi i aktiviste, sa društveno angažovanom umjetnosti. DKC „Incel“ kroz svoj rad tokom čitave godine ima priliku da ugosti pojedince i organizacije koji dolaze iz različitih sfera djelovanja te na taj način dobijemo i informacije o njihovom radu na određenim problemima. Nekada svi mislimo da je kod nas najgore i da se ovdje sve dešava što ne bi smjelo po zakonu, no iznenadimo se kad susretnemo identične probleme u Srbiji ili EU. Najčešće se djeluje na polju ekologije, odušimanje i sužavanje javnih prostora, regulacioni planovi koji su svugdje okrenuti krupnom kapitalu ili uvijek aktuelno minimiziranje umjetnosti.

Koji su najveći izazovi organizacije ove vrste festivala u sistemu koji nužno ne podstiče i ne podržava alternativnu scenu i umjetnost koja se stvara izvan institucionalnih okvira? 

Festival je nastao kao opozit sistemu u kojem živimo, vrijednostima koje se propagiraju i ignorantskom odnosu institucija prema umjetnosti uopšte. Potreba naše organizacije i umjetnika koji rade i stvaraju kod nas je bila da se okupe na jednom mjestu lokalni umjetnici ali i regije.
Možda najveći izazov je ostao i dalje angažovanost umjetnika i njihovih dijela. Ono što kao organizacija promovišemo jeste angažovanost u svim sferama života a umjetnost gledamo kao metod u demokratizaciji društva. Umjetnost nam nije samo puko estetsko podraživanje.
Umjetnost je dobar način da se osvijeste neka pitanja kako kod sebe lično tako i u društvu kojem živimo.

BLArt festival, foto: Aleksandar Novaković

Da li si zadovoljna u kojem se smjeru razvija festival i kako raste program i festivalska publika? 

Naš festival je mali kako ga mi zovemo. Ono što nas razlikuje od ostalih festivala jeste da brišemo liniju između izvođača i posjetilaca. Svi koji dođu kod nas u DKC „Incel“ imaju priliku da se upoznaju sa radom umjetnika, porazgovaraju sa njima ili da direktno uzmu učešće na festivalu kroz radionice ili okrugle stolove. Da festival već odavno nije mali, kako ga i dalje zovemo, pokazuje i broj posjetilaca koji raste iz godine u godinu, broj volontera koji je sve veći iz godine u godinu ali i program koji se vraća na format prije COVID 19 pandemije a to je dnevni program festivala.

Facebook
Twitter
LinkedIn