„Ženski NEplaćeni rad“

 

Udruženje građana Oštra Nula i Helsinški parlament građana Banja Luka povodom obilježavanja 8. marta – Međunarodnog dana žena organizuje Otvoreni forum „Ženski NEplaćeni rad“ koji će se održati u srijedu, 7. marta u Muzičkom paviljonu Staklenac sa početkom u 18 sati.

„Iako nam izgleda da su žene danas ravnopravne na tržištu rada, u praksi je drugačije. Ovome u prilog govori i činjenica da je Island od ove godine prva i jedina zemlja koja zakonom garantuje jednake plate za muškarce i žene. Međutim, pored jednakih plata, žene treba da imaju i jednake mogućnosti za napredovanje u karijeri, kao i mogućnost da ostvare svoja reproduktivna prava i ne budu diskriminisane zbog toga – kakva je inače praksa.“

Statistike pokazuju da žene u prosjeku obavljaju znatno veći dio neplaćenog rada što je usko povezano s time da su u gotovo svim profesijama (i tamo gdje su većina) uglavnom raspodijeljene na niže rangirane pozicije.

„Prema podacima kojima raspolaže Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) iz 2016. godine, žene svakog dana u prosjeku imaju 4,5 sati neplaćenog rada, koji čine kućanski poslovi poput kuvanja, spremanja, pranja, peglanja, odgoja djece i brige o starijima i nemoćnima, dok muškarci domaćinstvu doprinose sa manje od pola tog vremena.”

Rezultati istraživanja kanadskog Državnog zavoda za statistiku iz 2015. godine pokazali su kako neplaćeni ženski rad iznosi između 30% i 40% BDP-a.  Iako ovo nije zanemarljiv postotak treba da se zapitamo zašto je ženski neplaćeni rad marginalizovan, neprepoznatljiv u društvu i ne igra bitnu ulogu u ekonomiji?

„Kad na ovo dodamo i sve veća očekivanja u vezi sa dužim ostajanjem na poslu, možemo zaključiti da ženama ostaje vrlo malo slobodnog vremena za  dodatnu edukaciju kako bi mogle napredovati u karijeri ili odgovoriti potrebama tržišta rada, što bi im omogućilo veću ekonomsku nezavisnost.“

O položaju žena na tržištu rada, populacionoj politici, radnim pravima žena u Bosni i Hercegovini kao i u regiji, diskutovaćemo sa našim panelistkinjama: Nelom Porobić Isaković (Međunarodna liga žena za mir i slobodu -WILPF, Sarajevo), Anđelom Pepić (ekonomistkinja i doktorantkinja, Banja Luka), Jelenom Lalatović (novinarka portala Mašina i članica organizacije Marks21, Beograd) i Najilom Mujaković (bivša radnica fabrike “Fortuna”, Gračanica). Razgovor će moderirati Tanja Mandić Đokić.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn