Uloga mladih u procesu evropskih integracija: Mr. Haris Ćutahija, V.d. predsjednika Panevropske Unije BiH

Paneuropski su se parlamentarci, između ostalog, zalagali za uvođenje jedinstvene europske putovnice, izgradnju graničnih kontrola ili pak za dvanaest zvjezdica na plavoj zastavi kao službenom simbolu Europe. Paneuropska unija danas ima svoje organizacije u ovim zemljama: Albanija, Andora, Austrija, Belgija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Češka, Engleska, Estonija, Finska, Francuska, Hrvatska, Italija, Kosovo, Letonija, Luxemburg, Mađarska, Makedonija, Njemačka, Rumunjska, San Marino, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Srbija, Švedska, Švicarska.

Paneuropska unija Bosne i Hercegovine nastajala je 1994. godine pod nazivom Bosanskohercegovačka paneuropska unija. Godine 2006. preregistrirala se na državnoj razini i od tada djeluje pod sadašnjim imenom. Vijeće ministara BiH dalo je dozvolu da Paneuropska unija u svojem imenu koristi ime Bosne i Hercegovine čime je pokazala kolika je važnost ove organizacije kojoj je glavni cilj što skoriji ulazak BiH u veliku europsku obitelj. Također, predstavnici Paneuropske unije BiH redovito sudjeluju na skupštinama Međunarodne paneuropske unije, kao i drugim sastancima i konferencijama diljem Europe, a uvijek s ciljem promoviranja Bosne i Hercegovine kao zemlje koja ima što ponuditi Europi.

U okviru Paneuropske unije BiH, djeluje i podgrupa za mlade koji su glavni nositelji aktivnosti. Paneuropska unija ima jako dobru suradnju s mnogim institucijama u BiH i u inozemstvu kao što su Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, Direkcija za europske integracije, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, Vlada Kantona Sarajevo, Grad Sarajevo, Općina Stari Grad, Hrvatsko kulturno društvo Napredak, Zaklada Konrad Adenauer, Zaklada Robert Schuman, Zaklada Otto von Habsburg, Movimento Cristiano Lavoratori, Fondazione Europa Popolare itd.

Uloga mladih u procesu Evropskih integracija

Panevropska unija BiH u Vogošći je 18.08. 2018. organizovala  međunarodnu konferenciju „Uloga mladih u procesu evropskih integracija“.  Članovi mladih Panevropske unije BiH  konferenciju su organizovali u saradnji sa Fondacijom Konrad Adenauer  i organizacijom mladih HKD „Napredak“, s ciljem da mlade podsjete  da su građani Evrope i ohrabre ih da se aktivno uključe u diskusiju vezanu za izgradnju i budućnost BiH u Evropskoj uniji. Na konferenciji su učestvovali mladi iz čitave BiH, članovi političkih stranaka, predstavnici različitih organizacija i drugi aktivisti, a pokrovitelj je bila Općina Vogošća. Učesnicima se obratio i direktor predstavništva Fondacije Konrad Adenauer Karsten Dummel koji je kazao da oni imaju zadatak da prate procese uključivanja BiH u evropske integracije i istakao je važnost mladih u tom procesu.

Ovaj događaj okupio je skoro stotinu mladih iz BiH i regiona: predstavnike institucija iz zemlje i regiona koje su zadužene za pitanja koja se tiču mladih, kao i predstavnike omladinskih i studentskih udruženja i organizacija, političkih stranaka i drugih organizacija, te eksperte.

Konferenciju su činila tri panela:

  • Mladi u Bosni i Hercegovini: Kako izaći iz letargije?
  • Bh mladi u politici: Ornament ili šansa za promjenu?
  • Uloga mladih u procesu evropskih integracija: Kako doprinijeti?

Nakon svakog panela, uslijedile su diskusije i razmatranja. Zaključak panela bio je da mladi u BiH nisu letargični, već motivisani ljudi koji u svojoj državi pokušavaju pronaći inspiraciju za ostanak. To su ljudi koji se bore i opstaju! Mladi u politici su šansa za promjenu, ali ne samo šansa već i promjena! O doprinosu u procesu evropskih integracija, mladim ljudima savjetujemo uključenje u aktivnosti Panevropske Unije, ali i učešće u lokalnim zajednicama jer na taj način gradimo državu vrijednu Evropske Unije.

Haris Ćutahija, v.d. predsjednika Panevropske Unije

Vršilac dužnosti predsjednika Panevropske unije BiH mr. Haris Ćutahija podsjetio je da se panevropska unija zalaže za izgradnju sveukupnog koncenzusa u pitanjima evropskog puta BiH. To je proces u kojem, rekao je, ne učestvuju samo političari, već čitavo društvo te da se mladi trebaju direktno uključiti jer se to njih najviše tiče.

“Oni svi imaju nešto zajedničko: trude se da za sebe i svoju generaciju osiguraju bolju i svjetliju budućnost i znaju da je jedini put ka tome put ka članstvu u Evropskoj uniji”, rekao je Ćutahija o mladim ljudima u BiH. Pozvao je sudionike da razmijene stavove i razmišljanja te da ih prenesu drugim mladim ljudima u organizacijama i mjestima iz kojih dolaze.

Haris Ćutahija, VD predsjednik Panevropske unije BIH

„Vrijeme je da se stišaju konflikti, da ono što piše u stranačkim programima prijeđe s riječi na djela, da se provode reforme i uhvati snažan zamah ka izgradnji ekonomski jakog društva i članstvu Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji – istaknuo je Dario Plavčić, predsjednik Mladih panevropske unije BiH. „Mi mladi ljudi moramo biti kreatori spomenutog zamaha. Moramo krenuti sami od sebe, potaknuti naše prijatelje i sugrađane na promjene“, zaključio je.

Panelisti i drugi sudionici konferencije zaključili su da je glas mladih u BiH uglavnom konstruktivan i kreativan te da se treba više čuti u medijima, a mlade su pozvali da se aktivno uključe u cjelokupni proces evropskih integracija Bosne i Hercegovine.

O BiH i evropskim integracijama

Naša država možda ima jaku šansu da se jednog dana priključi Evropskoj Uniji, ali je pred nama dug i težak put. Prema ličnoj procjeni, BiH bi mogla biti dio Unije kroz 2-5 godina, ali nas koči jak problem korupcije u našoj državi, manjak edukacije i informisanosti građana, nezaintresovanost političara za uspjeh države u cijelosti. Mi gradimo put na nesigurnim temeljima i sami ga popločavamo trnjem i kamenjem.

Jedno od pitanja medija na konferenciji bilo je i „Šta biste vi promijenili da ste na vlasti?“. Nastojala sam svoj odgovor prilagoditi samoj konferenciji, ali zaista ovo je pitanje koje se svi mi trebamo zapitati! Da li znate svoj odgovor? Ako znate, zašto ne biste učinili nešto povodom vašeg odgovora? Zaista trebamo pustiti mladim ljudima da nas vode ka budućnosti jer oni i jesu naša budućnost.

Ne treba se mijenjati nešto samo kada dođemo na vlast, mi trebamo početi mijenjati vlast odmah! Reagovati i djelovati, stvarati promjene. Evropska Unija možda i nije savršena, ali je savršena za nas. Pružit će nam sistem bezbjednosti, zaštite, ravnopravnosti i sigurnosti i to je nešto čemu građani BiH teže svakoga dana, jer trenutno samo slušamo iste priče i obećanja, a svjesni smo situacije koju ne možemo promijeniti. Cilj Panevropske Unije je dati vam do znanja da možete promijeniti sve što poželite i da je glas svake osobe bitan!

Facebook
Twitter
LinkedIn