SAOPŠTENJE: Ko i kako odlučuje o slobodi okupljanja građana_ki Kantona Sarajevo?

Danas, 28.3.2018. godine, smo održali/e press konferenciju ispred Općine Centar u Sarajevu, kojom smo još jednom skrenuli pažnju na ograničavanje slobode okupljanja.

Pročitajte naše saopštenje:

Sarajevski otvoreni centar sredinom mjeseca marta uputio je zahtjev Opštini Centar povodom dobijanja odobrenja za održavanjem javnog događaja na platou ispred BBI centra. Putem ovog javnog događaja smo željeli obilježiti Međunarodni dan vidljivosti trans osoba, koje su u BiH jedna od najmarginaliziranijih društvenih grupa i podići svijest javnosti o problemima s kojima se ove osobe suočavaju.

Budući da trg ispred BBI centra dijelom pripada Opštini a dijelom BBI centru, prema praksi Opštine Centra, za održavanje događaja, bila nam je potrebna i saglasnost BBI centra. Od BBI centra smo mailom dobili odgovor u kojem nas obavještavaju da nam ne mogu odobriti ovu aktivnost jer taj dan imaju već dogovorenu jednu veću aktivnost, te da oni ne mogu „odobravati tzv. visokorizične aktivnosti koje iziskuju dodatno obezbjeđenje kako našeg objekta, tako i trećih lica.“

Nakon što smo ih zamolili da nam objasne na koji način oni vrše sigurnosne procjene, budući da prema Zakonu o javnom okupljanju Kantona Sarajevo, Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo vrši sigurnosnu procjenu, te su po ovom zakonu organizatori dužni angažovati i privatno osiguranje, što mi uvijek i učinimo, dobili smo odgovor da oni „pokušavaju da donesu najbolje odluke u smislu kapaciteta trga, zauzetosti, sadržaja i mnogih drugih elemanta“, dakle nismo dobili konkretno objašnjenje o načinu provođenja sigurnosnih procjena.

Napominjemo da je Sarajevski otvoreni centar već jednom održao događaj ispred BBI centra, uz podršku MUPa Kantona Sarajevo, bez ikakvih sigurnosnih ili drugih problema.

Nakon ovog smo se odlučili uputiti zahtjev za odobrenjem skupa na javnom Trgu Susan Sontag, koje se nalazi ispred Narodnog pozorišta. Držeći se istih procedura, nakon kontaktiranja Opštine Centar, upućeni smo da ipak kontaktiramo Narodno pozorište i tražimo njihovu saglasnost. Ponovo smo dobili odgovor mailom da „Narodno pozorište daje saglasnost samo i isključivo za događanja iz oblasti kulture i umjetnosti i da je «povijesna građevina Narodno pozorište je nacionalni spomenik i ne možemo odobriti manifestacije za čije održavanje se predviđaju posebne mjere sigurnosti“. Pri tome trg ispred Narodnog pozorišta u potpunosti je javni trg koji nije u vlasništvu javne istitucije Narodno pozorište.

Nakon ovog smo telefonom kontaktirali Narodno pozorište, tačnije razgovarali smo direktno sa direktoricom Marijelom Hašimbegović kako bismo razjasnili da je performans prije svega umjetnički, i da se umjetnost kao takva odavno koristi kao vid borbe za prava LGBTI osoba, te da se mi kao organizatori uvijek pobrinemo za sigurnost u dogovoru s MUPom KS, angažujući privatnu zaštitarsku agenciju. U razgovoru nam je rečeno da: «Nije primjereno da se ovakav performans održava ispred Narodnog pozorišta, jer transparenti koje ćete držati sami po sebi nose negativnu konotaciju!»

Ovim putem želimo da oštro osudimo homofobiju i transfobiju rukovodstva Narodnog pozorišta.

Smatramo da je nedopustivo prenošenje odgovornosti za omogućavanje i zaštitu slobode okupljanja građana_ki Kantona Sarajevo na nenadležne ustanove i pravna lica, jer je ova praksa dovela do toga da pravne osobe same procjenjuju rizičnost okupljanja građana_ki BiH što je prema Zakonu o slobodi okupljanja Kantona Sarajevo, isključiva nadležnost Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo. Iako se ova praksa Opštine Centar temelji na Zakonu o privremenom korištenju javnih površina na području Kantona Sarajevo, sam taj Zakon se ni na koji način ne osvrće na tematiku javnih okupljanja niti slobodnog pristupa građana_ki javnim površinama, te je kao takav ne primjenjiv na ovakve skupove i događaje.

Ovakvom praksom Opština Centar omogućava pojedinačnim ustanovama, institucijama i pravnim licima da same tumče Zakon o javnom okupljanju Kantona Sarajevo, mimo odredbi tog istog Zakona, te da primjenjuju diskriminatorne kriterije u procjeni kojoj grupi građana_ki će dozvoliti pristup javnom prostoru koji već pripada građanima_kama.

Zbog svega navedenog smatramo da nam je povrijeđeno pravo na javno i mirno okupljanje, te se LGBTI osobe ponovo tjera u četiri zida i govori da nisu jednake u ovom društvu kao ostali građani i građanke. U želji rasvjetljavanja motiva iza ovakvih odgovora i sankcionisanja diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta, Sarajevski otvoreni centar uputio je žalbe Instituciji ombudsmena na odluke Narodnog pozorišta i BBI centra, te očekujemo odgovarajuće preporuke!

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn