Rak rana Mostara i dalje ubija

Ljudi koji  žive u neposrednoj blizini ilegalne deponije Uborak, koju mještani nazivaju rak ranom i ekološkom bombom u blizini Mostara, dokazima ukazuju već skoro godinu dana na nepravilnosti u radu deponije i štetnim posljedicama koje ostavlja na zdravlje svih građana.

Svjesni toga, organizovali su u protekloj godini blokade, mirne prosvjede i apelovali su u više navrata nadležnima da se nastavak rada deponije spriječi. Kako navode deponija koja trenutno radi bez okolinske dozvole šteti ljudima, okolini i zagađuje rijeku Neretvu. Iako su u nekoliko navrata pokušavali da spriječe dalji nastavak rada ove deponije, ista još uvijek nije zatvorena.

Rad deponije se odvija neomatano, gomile otpada na ilegalnoj deponiji ne zatrpavaju se danima. Otrovni gasovi i nepodnošljiv smrad šire se kilometrima. Deponija na Uborku ne posjeduje odgovarajuće filtere, pa se otrovne procijedne tekućine prelijevaju u rijeku Neretvu.

Građani su najavili ponovne blokade ukoliko se problem ne riješi.  Za dan ljudskih prava ove godine organizovali su akciju kao podsjednik nadležnima da se ovaj problem što prije riješi.

Prošlogodišnji dan pred oblježavanje dana  ljudskih prava ostat će u sjećanju mještana. Taj dan su se pripadnici MUP-a brutalno obrušili nad građanima koji su blokrali rad deponije i svoje nezadovoljstvo iskazali mirnim protestima. Protekle godine policija je mirne građane koji su koristili svoje zakonito pravo na slobodno okupljanje i koji nisu izazivali ni fizički ni verbalni napad, napala, tukla i kažnjavala.  Za prethodno navedeno postoje video dokazi. No odgovornost nadležnih policijskih struktura zbog prekomjerne upotrebe sile nikada nije ni ispitana.

Odgovornost zbog ignorisanju zahtjeva građana ima i Federalno ministarstvo okoliša i turizma kao i federalna inspekcija. Mještani su slali zahtjeve za hitno obustavljanje nelegalnih radova, kao i za hitni inspekcijski nadzor. No isti se još uvijek nisu ni oglasilli.

Duga je lista vladajućih struktura koje su se pridružile ignorisanju zahtjeva građana, od lokalne uprave Grada Mostara, do kantonalnih resornih ministarstava pa sve do federalne razine. Sve što su do sada nadležni uradili jeste umanjivanje značaja i što je još strašnije potpuno ignorisanje postojanja problema.

Unatoč izostajanju reakcija i konkretnih poteza od strane vladajućih, borba za osnovna ljudska prava stanovnika Mostara,za čist zrak, vodu i tlo, ni u jednom momentu nije prekidana. Mještani poručuju da će ostati dosljedni i istrajati do kraja sa zahtjevom da se deponija zatvori, jer su, kako navode, njihova prava zagarantovana Ustavom,  zakonima države, svjetskim i evropskim konvencijama.

Facebook
Twitter
LinkedIn