Promocije publikacije Javni prostori i građanski aktivizam (na području grada Banjaluka)

U četvrtak, 6. jula u Socijalno-edukativnom centru u Banjaluci Udruženje građana Ošta nula iz Banja Luke je predstavila publikaciju Javni prostori i građanski aktivizam (na području grada Banjaluka).

Dragana Stanković i Miodrag Dakić, autori publikacije, predstavili su analizu ovog problema i zaključke kada je u pitanju praksa korištenja javnih prostora i građanski aktivizam u gradu Banjaluci, kao i kratak pregled međunarodnih i domaćih propisa koji regulišu ove oblasti.

Kada govorimo o javnom prostoru treba da znamo da to nisu samo javne površine poput ulica, trgova i parkova već da su to i prostori gdje se nalaze javne institucije i objekti. Takođe veoma je bitno napomenuti da javni prostor treba da bude dostupan svim građanima bez diskriminacije i njegovo korištenje propisano je međunarodnim i domaćim propisima.

Nažalost kada se govori o praksi korištenja javnog prostora na području grada Banjaluka može se reći da on nije dostupan svima pod jednakim uslovima i da se time krše kako domaći tako međunarodni propisi što  uglavnom ide na štetu građana.

„Prostori nisu dostupni svima, prvenstveno ne postoji dostupnost za lica sa invaliditetom, u najboljem slučaju postoji djelimična dostupnost za lica sa invaliditetom. Ne postoje jedinstveni kriterijumi pri dodjeli prostora koji su u vlasništvu grada, za građane koji bi htjeli da ih koriste, niti postoje jasno definisane procedure pri odobravanju korištenja prostora. Postoji ograničenje kod zauzimanja javnih površina, na način da istu može zauzeti samo pravno lice ili registrovani preduzetnik, uz plaćanje novčane naknade. Kod korištenja prava na javno okupljanje postoji ograničenje javnih prostora koji se mogu koristiti u tu svrhu“, rekla je Dragana Stanković, master pravnica i jedna od autorki brošure.

Zanimljivo, ali i zabrinjavajuće je spomenuti da grad Banjaluka upravlja javnim prostorima (otvorenim i zatvorenim), ali da nema evidenciju koji su to prostori u njegovom vlasništvu niti kome su dodijeljeni. Republička uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove nije odgovorila na naš zahtjev o slobodi pristupa informacijama kao ni na urgenciju, da nam dostavi spisak javnih dobara grada Banjaluka.

Aktivističko djelovanje je nemoguće zamisliti bez korištenja javnoga prostora, a sa druge strane u javnom prostoru je neophodna prisutnost u vidu novih političkih borbi u odbrani  javnih dobara  od političkih i ekonomskih moćnika.

„Najvažnije bi vjerovatno bilo osvijestiti da javni prostori pripadaju svim građanima, da je veoma važno da imamo što više javnih prostora, te da su funkcionalni, inkluzivni i da potiču građane na komunikaciju. Veoma važno je i shvatiti da ukoliko se borimo za javne prostore možemo očekivati da će se njihov broj, površina i funkcionalnost vremenom povećavati, a to direktno utiče na mogućnost korištenja prava na javno okupljanje i javno iznošenje političkih stavova. Što onda utiče na čitav proces daljnje demokratizacije društva“, rekao je Miodrag Dakić, aktivista i jedan od autora brošure.

Bilo da smo aktivisti ili pojedinci koji žele da koriste javni prostor moramo da znamo kako i na koji način možemo da ga koristimo.

„Najbitnije je da budemo upoznati sa međunarodnim standardima koje nam je država dužna obezbijediti, i da zahtijevamo kao minimum ostvarenje tih standarda. Da budemo svjesni da različit tretman prema licima u istoj ili sličnoj situaciji znači diskriminacija, i da ne dozvolimo da budemo diskriminisani od strane vlasti koja odlučuje o našem pravu na korištenje javnih prostora – otvorenih ili zatvorenih. Da zahtijevamo jasne i transparentne procedure i uslove za korištenje prostora, i da ne odustajemo od naših zahtijeva, te da koristimo mehanizme zaštite naših prava“, kazala je Dragana.

Publikacija Javni prostori i građanski aktivizam (na području grada Banjaluka) može dati jedan kvalitetan presjek postojećih pravnih mogućnosti, usklađenosti sa međunarodnim standardima i poteškoće koje su do sada imali oni koji su pokusali da ostvare svoja prava prema zakonima u RS i odlukama grada Banjaluke. Takođe nadamo se da će vas ova publikacija informisati i inspirisati za korištenje svojih prava na javne prostore i javna dobra.

PUBLIKACIJU MOŽETE PROČITATI I SKINUTI OVDJE.

Facebook
Twitter
LinkedIn