Borba protiv seksualnog nasilja obrazovanjem

Pod motom “Isključimo seksualno nasilje i uznemiravanje” u pet bh. gradova bit postavljeni su informativni punktovi Počela kampanja UN Women “16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja”. foro: UN Women BiH

Pod motom “Isključimo seksualno nasilje i uznemiravanje” u pet bh. gradova bit postavljeni su informativni punktovi Počela kampanja UN Women “16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja” Borba protiv seksualnog nasilja i uznemiravanja nad ženama u Bosni i Hercegovini fokus je ovogodišnje kampanje “16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja”, koja je počela u Sarajevu i trajat će do 9. decembra. Pod motom #neznačine i #prepoznajidjeluj kampanju provodi UN Women, ciljem podizanja svijesti građana/ki o različitim oblicima seksualnog nasilja i uznemiravanja poput uhođenja, uznemiravanja u javnom prostoru i silovanja u braku. Kampanja je imala za cilj da ukaže i na važnost osiguravanja pravnog okvira za zaštitu od seksualnog nasilja i uznemiravanja, kao i njegove primjene u skladu sa međunarodnim standardima. O kampanji i odgovoru građana i građanki Bosne i Hercegovine na aktivnosti kampanje razgovarali smo sa Nažom Hasanović, projekt koordinatoricom UN Women BiH.

U okviru kampanje, tim UN Women putuje po BiH gdje se postavljaju info kutci o nasilju, kakav se su do sada reakcije građana i građanki BiH na ovu vrstu aktivnosti? Da li razumiju potrebu ovakve akcije?

Sa građanima i građankama potrebno je kontinuirano razgovarati o temi seksualnog nasilja i uznemiravanja, jer, nažalost, u našem društvu to nije tema o kojoj se priča mnogo, a pogotovo ne otvoreno. Mi smo upravo iz tog razloga željeli s info kutcima da istupimo na mjesta koja su prometna i poznata stanovnicima/ama gradova koje smo posjećivali. Reakcijama smo zadovoljni – iako, u početku, postoji jedna doza opreza, one osobe koje su prišle kutku su zaista studiozno pristupile rješavanju kviza i bile su zainteresovane da saznaju u čemu su griješile ako bi dale pogrešan odgovor. Ipak, treba napomenuti da smo uglavnom mi prilazili građanima/kama, odnosno da je manje onih koji su sami prišli i upitali o čemu je riječ, ali i to je nešto što smo očekivali da će se desiti. Tema seksualnog nasilja i uznemiravanja nije dugo prisutna u javnom diskursu u BiH, i mora proći još vremena da bi se građani/ke osjećali slobodnije da razgovaraju i dijele svoje mišljenje o njoj.

Kampanja se provodi u pet bh. gradova, foto: UN Womn BiH

Da li je bilo slučajeva da su građani i građanke potražili pomoć i savjete stručnih lica koja su prisutna na ovim akcijama?

Građani i građanke su generalno pokazali veći interes za edukativni segment info kutaka tako da su više vremena provodili odgovarajući na pitanja iz kviza i informišući se o tačnim i netačnim odgovorima, nego u razgovorima sa ekspertima/icama. Ipak, ono što nas je posebno obradovalo su posjete prosvjetnih radnika i radnica, koji su u kutak došli kako bi se dodatno informisali jer i sami žele s učenicima i učenicama pokrenuti razgovore o ovoj temi. Važno je napomenuti i da su oni građani i građanke koji su nam prišli i u kutku razgovarali sa ekspertima/icama, podržali ideju i složili se da je važno da mnogo više pričamo o seksualnom nasilju i uznemiravanju. Bilo je i situacija u kojima su građani usputno dobacili da treba raditi na sprečavanju seksualnog nasilja što nam daje dodatnu potvrdu da je ovo što radimo prepoznato i potrebno!

Na web stranici www.iskljucimoseksualnonasilje.ba dostupna je anketa koju građani i građanke mogu ispuniti te provjeriti svoje znanje o ovoj temi. Koliko je do sada građana i građanki ispunilo anketu? 

Do sada je anketu u Bihaću, Banjaluci, Tuzli i Mostaru, kao i putem online platforme ispunilo oko 1800 građana i građanki. U narednim danima ćemo uraditi analizu odgovora, i vrlo smo uzbuđeni da saznamo krajnje rezultate i predstavimo ih na završnom događaju u Sarajevu, 9. decembra.

Jedna od tri žene u BiH je doživjela neki oblik seksualnog uznemiravanja. foto: UN Women BiH

Zašto je ove godine fokus kampanje 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama seksualno nasilje i uznemiravane?

O temi seksualnog nasilja i uznemiravanja razgovarali smo i tokom prošlogodišnje kampanje i osjetili smo da je potrebno da tako nastavimo i ove godine, iz nekoliko razloga. Prije svega, jer je posljednjih nekoliko godina u BiH aktuelna izmjena entitetskih krivičnih zakona kojim se oblast seksualnog nasilja i uznemiravanja treba regulisati na način kako to zahtijeva Istanbulska konvencija. Kampanju smo, iz tog razloga, željeli iskoristiti za zagovaranje neophodnih zakonskih izmjena kako bi sve žene, bez obzira na to u kojem dijelu BiH žive, bile jednako i adekvatno zaštićene. Također, o seksualnom nasilju počelo se intenzivnije govoriti otkako su javne ličnosti iz regiona počele iznositi svoja iskustva sa nasiljem i uznemiravanjem, a to je sve ohrabrilo i druge žene da progovore. Zato smatramo da je pravo vrijeme da, ne samo kroz ovu kampanju, nego i kroz druge aktivnosti, svi zajedno stavimo temu seksualnog nasilja i uznemiravanja u fokus djelovanja.

foto: UN Women BiH

Zašto je važno javno i u javnom prostoru govoriti i razgovarati o seksualnom nasilju i uznemiravanju? 

Važno je da skinemo veo tabuiziranosti s ove teme i da razumijemo da žene i djevojke ne trebaju šutjeti kada se seksualno nasilje ili uznemiravanje desi. Preživjele moraju znati da nisu krive za nasilje i da mu nisu doprinijele ni na jedan način, i zato je važno da o tome pričamo javno i kad god to možemo. Uostalom, istraživanja pokazuju da zemlje s dugom tradicijom provođenja kampanja podizanja svijesti dovode do veće stope prijava nasilja. Na taj način utječemo i na generalni stav društva o neprihvatljivosti ovakvih ponašanja. Ako normalizujemo razgovor o ovoj temi kao neophodan i važan, postepeno ćemo normalizovati i zdrave stavove o seksualnosti generalno, ali i o svemu onome što nikako ne smije da se dešava ženama i djevojkama.

Facebook
Twitter
LinkedIn