Predavanje Jelene Ćeriman i Miloša Cipranića na Filozofskom fakultetu u Banjaluci

Predavanje Jelene Ćeriman i Miloša Cipranića na Filozofskom fakultetu u Banjaluci

Predavanje Jelene Ćeriman „Ko su angažovani roditelji u Srbiji? Studija o porodičnim praksama u savremenom društvu“  održano je 7. novembra na Filozofskom fakultetu u Banjoj Luci, a predavanju je prisustvovalo 15 učesnika. Na ovom predavanju predstavljeni su i interpretirani oblici angažmana u svakodnevnom životu, posmatrani preko roditeljskih praksi u savremenim porodicama Srbije.

Učesnici su imali priliku da čuju koji su su to netradicionalni oblici porodica zatupljeni u svijetu, a koji se postepeno pojavljuju kod nas. Kroz diskusiju, studente su najviše željeli da saznaju o temama  poput jedno-roditeljskih porodica, LGBT parovima koji žele da usvoje i odgajaju djecu, vantjelesnoj oplodnji, surogat majčinstvu, prisustvu osobe na porođaju i sličnim temama vezanim za seksualno reproduktivno zdravlje, koje nemaju priliku da čuju na redovnim predavanjima ili u medijima pošto su one u našem društvu još uvijek taboo.

Nakon Jeleninog predavanja, studenti su imali priliku da poslušaju predavanje Miloša Cipranića, „Umjetnička slika kao nijemi objekat: Platon i Ortega i Gaset“.

Cilj predavanja se sastojao u ukazivanju na temeljnu odliku ejdetske strukture slikarskih djela – a to je njihov mutizam. Slika ne može da govori, slikarstvo je nemušta disciplina. U tom pravcu, tematizovani su Platonovi dijalozi, poput Gorgije i Fedra, kao i eseji Hosea Ortege i Gaseta, među kojima se naročito ističe Oživljavanje slika. Na kraju, izlagač se bavio pitanjem mjesta direktnog susreta i prožimanja njihovih filozofskih pozicija povodom problema o kome je riječ. Na ovom predavanju bilo je prisutno 28 učesnika.

Facebook
Twitter
LinkedIn