Politika zatvorenih granica nas približava fašizmu

“Evropa bolno pamti kako izgleda fašizam. Građani Evrope ne smeju ostati nemi, kao što su ostajali nemi mnogo puta u prošlosti do sada”

Photo: Žarka Radoja
Žičana ograda zbog izbeglica na granici Makedonije i Grčke, sa grčke strane

Organizacije i pojedinci sa prostora bivše Jugoslavije koji se bave zaštitom ljudskih prava uputili su otvoreno pismo zvaničnicima Evropske unije u kojem su ih upozorili da će politika zatvorenih granica za posledicu proizvesti porast fašizma

“Mi, branioci ljudskih prava i građani iz zemalja koje se nazivaju periferijom Evropske unije i Šengenskog prostora, želimo da izrazimo najdublju zabrinutost u vezi sa aktuelnom situacijom u kojoj možemo videti uspon fašizma i pogoršanje situacije sa osnovnim ljudskim pravima, kao što su sloboda kretanja i pravo na azil”, naveli su u otvorenom pismu.

Dodaje se da uspon krajnje desnice u evropskim zemljama pogoršava životne uslove za ljude u pokretu i sve više ugrožava njihove živote.

“Tvrdnja da su temeljne vrednosti EU poštovanje ljudskog dostojanstva i ljudskih prava, sloboda, demokratija, jednakost i vladavina prava je dovedena u pitanje u poslednjih nekoliko godina”, navodi se u pismu.

Dodali su da mnogi od potpisnika apela dolaze sa nedavno ratom razorenog prostora bivše Jugoslavije, zbog čega su, kako su naveli, dužni da naglase da bi sadašnje nacionalne vlade na periferiji EU trebalo da deluju u skladu sa smernicama iz Brisela.

“Ne želimo da opravdamo institucionalna nedela, kršenja i nasilje koje se koriste protiv ljudi u pokretu u našim zemljama, pa koristimo sva dostupna pravna i politička sredstva za borbu protiv njihovih akcija. Međutim, takođe želimo da istaknemo da upravo EU, odnosno način na koji ona trenutno funkcioniše, opravdava i omogućuje takvo njihovo delovanje”, ocenjuje se u saopštenju.

Izbeglice na putu ka Hrvatskoj, u Berkasovu 2016. godine (foto: Žarka Radoja)

Apelovali su na građane EU, kao i na građane onih zemalja koje se nadaju da će postati članice EU, da se vrate izvornim vrednostima na kojima počiva EU i da ih promovišu u svojim zemljama.

“Pozivamo građane EU da ustanu i pruže otpor koji će biti jači od granica koje vlade njihovih država grade. Pozivamo državljane EU da se suprotstave nasilju protiv ljudi u pokretu i da se suprotstave svim zvaničnicima, pojedincima ili grupama koje imaju nameru da nastave sa umanjivanjem osnovnih ljudskih prava na koja svi ljudi na svetu imaju pravo”, navodi se u apelu.

Dodaje se da se danas to nasilje provodi na ljudima koji sanjaju o boljem životu u EU i ocenjuje da će ga sutra doživeti građani zemalja članica, njihovi prijatelji ili rođaci, na temelju nekih drugih osobina koje se mogu koristiti kao osnova za diskriminaciju.

“Želimo da upozorimo, s obzirom na iskustvo stvarnog doživljenog rata, ali i teških posleratnih godina, da je upravo takvo ponašanje koje birokratija EU pokazuje sada, omogućilo raspad Jugoslavije i ratove. Osim toga, to je bilo plodno tlo za iskorištavanje traumatizovanih i siromašnih, dehumanizaciju žrtava rata i uspon ratnih profitera, na sličan način kao što se dešava sada: ljudi su često bili prisiljeni da se oslanjaju na kriminalce koji su obećavali da će im pružiti osnovne potrepštine, jer vlade i agencije UN-a to često nisu činile – čak i one osnovne potrebe kao što su hrana, sklonište ili siguran prolaz s okupiranih područja”, piše u apelu.


Spasilačke ekipe na grčkom ostrvu Lezbos (foto: Žarka Radoja)

Dodaje se da zbog svega pobrojanog moraju da skrenu pažnju na potrebu da se promeni politika militarizacije i zatvaranja granica u EU.

“Sada, kada nema pravnog načina da se uđe u EU ili zatražia međunarodna zaštita na evropskim granicama, krijumčari i profiteri ponovno napreduju, dok se oni koji traže njihova osnovna prava ignorišu, zloupotrebljavaju ili čak kažnjavaju”, navodi se u apelu.

Ocenjuje se da upravo politike zatvorenih granica i podsticanja nasilja i nepoštovanja ljudskih prava omogućuju uspon i jačanje fašizma, što naročito može da ima uticaja na predstojećim izborima za Evropski parlament.

Pozvali su građane EU da vrše pritisak na svoje vlade kroz masovne proteste na ulicama, javno zagovaranje, podnošenje peticija i akcija koje će učiniti kako bi se promenila EU kakva je sada, što je moguće učiniti samo uz iskazivanje solidarnosti sa ljudima koji sanjaju o boljem životu u Evropi.

“Pozivamo vlade zemalja članica EU da preispitaju svoju trenutnu politiku zatvorenih granica i njihovo plaćanje državama koje nisu članice da sprovode režime na granicama koji su u suprotnosti s demokratskim načelima. U ovom trenutku, time omogućuju uspostavu autoritarnih režima na periferiji Evrope i davanje više moći i legitimiteta krajnjoj desnici unutar same EU”, navodi se u apelu.


Izbeglice u Velikoj Kladuši 2018. godine (foto: Imrana Kapetanović)

Ocenjuje se da takve politike odobravaju nasilje nad ljudima na granicama EU. “Ljudi su pretučeni, mučeni, seksualno maltretirani, vređani i ponižavani. A prema dobro dokumentovanim nezavisnim izveštajima i brojnim svedočenjima sa terena, sve to rade represivni režimi, graničari i policija iz zemalja članica EU”, piše u apelu.

Upozorili su donosioce odluka u EU da će, ukoliko ne preispitaju politiku koju trenutno vode, u istoriji ostati upamćeni kao krivci za propast univerzalnih ljudskih prava, vrednosti i ljudskog dostojanstva.

“Jer Evropa bolno pamti kako izgleda fašizam. Ali ona takođe poznaje i moć uključivanja i solidarnosti. Hajde da podsetimo naše izabrane zvaničnike da su solidarnost, poštovanje ljudskih prava, sloboda i demokratija najvažnije stvari sada. Građani Evrope ne smeju ostati nemi, kao što su ostajali nemi mnogo puta u prošlosti do sada”, piše u apelu.

Apel je do sada potpisalo 67 branilaca ljudskih prava i 13 grupa i organizacija sa prostora nekadašnje Jugoslavije.

Facebook
Twitter
LinkedIn