Otvoreno psihološko savjetovalište u Prijedoru

Ako trebate savjetovanje, pružanje pomoći i podrške u teškim životnim situacija, od sada ćete to moći dobiti u novom psihološkom savjetovalištu „Psiholuminis“ koje je sinoć otvoreno u Prijedoru.

Psihološko savjetovalište ima za cilj podizanje svijesti o značaju zaštite i unapređenja mentalnog zdravlja te pružanje psihološke i psihosocijalne podrške i pomoći svim građanima, a posebno ranjivim i marginalizovanim kategorijama našeg društva.

„U narednom periodu pripremamo različite aktivnost i projekte iz psihosocijalne oblasti, kao što su različite iskustvene radionice za građane i građanke, ali i pružamo stručnu psihološku pomoć u vidu savjetovanja i psihoterapije za sve one koji se muče sa nekom vrstom psiholoških poteškoća (anksioznost, depresija, različite krize, strahovi, teškoće uklapanja u sredinu, panični napadi, problemi u vezi, itd.)., ističe izvršna direktorica Maja Zorić.

U udruženju rade stručno osposobljeni psiholozi i psihoterapeuti, koji mogu da pruže profesionalnu stručnu pomoć i podršku. Na osnovu njihovog dosadašnjeg rada i iskustva, grupa mladih stručnjaka je osjetila potrebu za udruživanjem i osnivanjem jednog ovakvog udruženja, koje će pružiti različite usluge iz domena zaštite i unapređenja mentalnog zdravlja.

„Naš rad se zasniva na individualnoj, grupnoj psihoterapiji, psihoterapiji parova, psihoterapiji putem skype, savjetodavnom radu, ali u planu su uskoro i seminari, iskustvene radionice za različite kategorije stanovništva, treninzi emocionalne pismenosti, autogeni  trening  i brojne druge aktivnosti. Takođe, uskoro krećemo u realizaciju projekta pod nazivom „Emocionalno opismenjavanje mladih iz ruralnih sredina“ za koji smo dobili sredstva putem  Javnog konkursa  za finansiranje omladinskih organizacija u 2019. godini grada Prijedor“, rekla je Maja Zorić.

Psiholuminis se nalazi u Prijedoru na adresi Uskočka bb, a više informacija o radu Udruženja možete dobiti putem e-mail adrese [email protected] , preko FB stranice Udruženja ili lično.

Facebook
Twitter
LinkedIn