Održavanje Ravnoteže: Navigacija kroz složeni krajolik stranih rudarskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini

Samir Arnautović, foto: privatna arhiva

Bosna i Hercegovina, sa svojom bogatom rudarskom prošlošću, nalazi se na ključnom raskršću dok strane kompanije, uglavnom iz Zapadne Europe, pokazuju sve veći interes za ekstrakciju teških i plemenitih metala unutar njenih granica. Važno je istražiti i analizirati mnogobrojne izazove koje donose strane rudarske aktivnosti u Bosni i Hercegovini, uključujući lokalne podatke, statistike, trenutačne izazove i inicijative u rudarstvu kako bi pružio sveobuhvatno razumijevanje složenosti koja je u igri. Ove aktivnosti predstavljaju izazov na više nivoa, ali i opasnost za BiH u ekloškom, društvenom i ekonomskom smislu. Nepovoljan položaj BiH kao zemlje sa nefunkcionalnim sistemom vlasti, snažnom korupcijom i sivom ekonomijom otvara vrata brojnim interesima koji ne vode računa o BiH i njezinom stanovništvu.

Ekološke posljedice:

Proučavanje lokalnih podataka otkriva složenu ekološku sliku oblikovanu kontinuiranim rudarskim aktivnostima. Nedavna istraživanja ističu porast nivoa zagađenja tla i vode u područjima blizu postojećih rudarskih lokacija. Rijeka Drina, vitalni vodeni resurs za regiju, nalazi se pod pojačanim nadzorom zbog povećane sedimentacije i prisutnosti teških metala. Uzorci tla s poljoprivrednih područja koja okružuju rudarske zone pokazuju povišene koncentracije olova i cinka, predstavljajući potencijalne prijetnje kako prinosima usjeva, tako i javnom zdravlju. Lokalni ekološki uticaj iscrtava sliku o osjetljivoj ravnoteži između ekonomske ekspanzije i ekološke održivosti. 

Društvena dinamika i lokalni otpor:

Lokalne zajednice, duboko povezane sa svojim okolišem, predvode otpor protiv neuređenih rudarskih praksi, slično aktivnostima protivi izgradnje mini-hidro elektrana. U Srebrenici, starom rudarskom gradu koji teško stradao u ratu, postoji širok otpor prema aktivnostima koje bi mogle dodatno narušiti proces ozdravljenja i krhku društvenu koheziju regije. Ožiljci rata, još uvijek vidljivi, čine strane rudarske aktivnosti potencijalnom prijetnjom njezinoj nesigurnoj stabilnosti i društvenoj koheziji koja se mukotrpno obnavlja. Ovaj lokalni otpor naglašava složeni međuodnos između historijskih, društvenih i ekoloških dimenzija rasprave o rudarstvu. Nažalost, upravo takva situacija plodno je tlo za brze ekonomske dobitke ili političke poene koji bi mogli kratkoročno stvoriti sliku obnove, održivog povratka ili ekonomske integradije – dok bi na duge staze postojala opasnost od nepopravljive ekološke štete.

Ekonomska dimenzija:

I dok se ekonomske koristi stranog rudarstva hvale, lokalna statistika otkriva složeniju stvarnost na terenu. Iako se stvaranje radnih mjesta često ističe u raspravama o rudarskim inicijativama, raspodjela ekonomskih dobitaka je neujednačena. Nedavni podaci ukazuju da značajan broj dobro plaćenih pozicija zauzimaju strani stručnjaci, ostavljajući ograničen utjecaj na stope lokalne zaposlenosti. Štaviše, zabrinutosti oko dugoročne ekonomske održivosti rudarskih projekata, s obzirom na varijabilnost globalnih cijena metala, uvode složenost u ekonomska razmatranja oko stranih rudarskih poduhvata.

Trenutačni izazovi i rudarske Inicijative:

Bosna i Hercegovina suočava se s nekoliko hitnih izazova u efikasnom upravljanju svojim rudarskim sektorom. Nedostatak sveobuhvatnog regulatornog okvira za rješavanje ekoloških problema i osiguranje odgovornih rudarskih praksi izdvaja se kao značajan problem. Slučajevi nepridržavanja postojećih propisa dodatno pridonose potencijalnim ekološkim prijestupima. Osim toga, odsustvo jedinstvene strategije za balansiranje ekonomskih interesa s održivim upravljanjem resursima ometa sposobnost zemlje da se nosi s izazovima koje strano rudarstvo donosi.

Međutim, usred ovih izazova postoje i obećavajuće inicijative. Lokalne ekološke NVO i pokreti koje vode zajednice dobivaju zamah, zagovarajući za strože propise, transparentne prakse i veće uključivanje zajednica u procese donošenja odluka. Ove inicijative naglašavaju važnost razvoja saradničkog pristupa koji uključuje sve sudionike u oblikovanju budućnosti rudarstva u Bosni i Hercegovini.

Zaključak:

Kao zaključak, porast stranih rudarskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini zahtijeva temeljito razumijevanje lokalnog konteksta, izazova i potencijalnih prilika. Integracija lokalnih podataka i statistika pruža jasniju sliku o ekološkim i društvenim posljedicama. Dok zemlja suočava s trenutačnim izazovima, ključno je prepoznati i podržati inicijative koje teže postizanju ravnoteže između ekonomske ekspanzije i očuvanja okoliša. Na taj način, Bosna i Hercegovina može odabrati put koji osigurava održive i odgovorne rudarske prakse, čuvajući svoje prirodno naslijeđe za buduće generacije. Uzimajući u obzir složenu geopolitičku situaciju, nesigurnu ekonomsku i trgovinsku perspektivu, Bosna i Hercegovina bi trebala posveiti dužnu pažnju održivosti domaće industrije, rudarstva ali ujedno i očuvanje okoline, odnosno zdravlja stanovništva – već ugroženog brzopletom praksom munjevitih privatizacija i koncesija. Dakle, složeni krajolik zahtijeva pažljiv, saradnički i pristup, ističući povezanost ekonomskih, ekoloških i društvenih faktora u oblikovanju budućnosti rudarstva u Bosni i Hercegovini ali i regiji. 

 

Tekst je nastao kroz nagradni konkurs “Postaje li Bosna i Hercegovina neokolinijalistička rudarska škrinja?” a financiran je od strane Civil Rights Defenders.

Facebook
Twitter
LinkedIn