Postaje li Bosna i Hercegovina neokolinijalistička rudarska škrinja?

Centar za mlade KVART Prijedor i portal zamisli.ba objavljuju nagradni konkurs “Postaje li Bosna i Hercegovina neokolinijalistička rudarska škrinja?”

“Globalna procjena uticaja koji rudarenje metala vrši na rijeke i poplavna područja, objavljena ove sedmice u časopisu Science, otkriva da je potencijalno opasnim koncentracijama toksičnog otpada pogođeno preko 23 miliona ljudi širom svijeta. Rezultati ističu široku rasprostranjenost kontaminacije, koja globalno pogađa oko 479.200 kilometara riječnih kanala i obuhvata 164.000 kvadratnih kilometara poplavnih područja. Na pogođenim poplavnim područjima živi oko 23,48 miliona ljudi, uzgaja se 5,72 miliona grla stoke i navodnjava preko 65.000 kvadratnih kilometara zemljišta. Zagađujućim metalima ljudi mogu biti izloženi na različite načine, recimo direktno – kontakt s kožom, slučajno gutanje, udisanje kontaminirane prašine – ili konzumiranjem kontaminirane vode i hrane uzgojene na kontaminiranom tlu. Nova studija pokazuje da je broj ljudi izloženih kontaminaciji uzrokovanoj dugotrajnim ispuštanjem rudarskog otpada u rijeke gotovo 50 puta veći od broja direktno pogođenih oštećenjima brana na akumulacijama rudarskog otpada,” piše Climate & Capitalism.

Iako je Bosna i Hercegovina vijekovima poznata po rudarenju a metala a kasnije u najvećoj mjeri uglja što je  i danas dominantna rudarska aktivnost posljednjih godina u BiH se pojavljuje sve veći broj stranih kompanija, u najvećj mjeri iz Velike Britanije, Australije, Švicarske i Njemačke, koje iskazuju interes da rudare teške i plemenite metale u Bosni i Hrcegovini. Kao rezultat njihovih aktivnosti u regionu i BiH javili su se brojni pokreti koji se bore protiv namjera ovih kompanija da vrše geološka istraživanja i rudarenje zbog opravdane brige i straka da će ove aktivnosti zagaditi, tlo, šume, vode i zrak te da će zbog toga život u ovim zajednicam postati neodrživ. S druge strane vlasti ne prepoznaju ovu opasnost i spremne su na male koncesione naknade potpisati koncesione ugovore na dugi period sa ovim kompanijama.

Kakvo je vaše mišljenje o ovoj temi? Da li Bosni i Hercegovini prijeti da postane nekolonijalistička rudarska škrinja? Da li zemlje Zapadne Evrope u Bosni i Hercegovini vide sigurno tlo za osiguranje resursa litijuma i drugih teških i plemenitih metala, ne mareći o budućnosti života na ovim prostorima? Da li znate u kojim zajednicama se planira ili već vrše ova iskopavanja?

Svi radovi moraju biti na lokalnom jeziku (BHSC), ne duži od 1200 riječi te poslani isključivo u Word formatu. Uz tekst nam pošaljite prigodnu ličnu fotografiju u jpg formatu veličine do 2 MB. Radovi koji su prethodno objavljivani, ili/i ne ispunjavaju gore navedene uslove konkursa neće biti uzeti u razmatranje.

Ne objavljujemo radove i sadržaj koji promovišu govor mržnje, eksploativne, seksističke, fašističke ili rasističke ideje.

Vaše tekstove nam šaljite na adresu [email protected]. Dva najbolja rada ćemo nagraditi iznosom od 70 KM i objaviti na našem portalu.

Konkurs će biti otvoren do 23. novembra 2023. godine do 12 časova.

Facebook
Twitter
LinkedIn