Narodna čitaona ili Vijećnica je naša

U subotu, 03.12.2016. zajedno smo sa Jedan grad, jedna borba otvorili/e Narodnu čitaonu u Vijećnici! Napravile smo i oglasnu ploču Narodne čitaone, na kojoj smo naznačile njeno radno vrijeme, utorak od 15 do 19 i subota od 11 do 13.

Dobre kote
Dobre kote i Jedan grad, Jedna borba u pripemi za “opremanje Narodne čitaone”
Dobre kote
Priprema

U Vijećnicu smo ušle/i u 11h u subotu i smjestile/i se na stepenice u predvorju – jedino preostalo nekomercijalno mjesto u Vijećnici. Izvadile/i smo oglasnu ploču, knjige, članske kartice i počele/i čitati – svako za sebe, bez buke, mirno.

Uskoro nam je prišao čuvar i odmah nas zamolio da napustimo stepenište, budući da je tako naredio „Direktor“ Vijećnice. Mi smo mu predale/i naš manifesto, zajedno sa ciljevima, kao i pismo koje smo prethodno poslale/i gradonačelniku i gradskoj upravi, te nastavili/e sjediti i čitati u zgradi koja nekada bijaše javno dobro, biblioteka.

Naši ciljevi su razumni i legitimni – a to je da se Vijećnica bar jedan dan sedmično otvori za besplatne posjete i da se, što je važnije, bar jedna od prostorija koje su trenutno prazne pretvori u Čitaonicu koja će pripadati svima – po namjeni, načinu korištenja i upravljanja.

Dobre kote
Narodna čitaona
Dobre kote
Nismo odustali ni nakon što su nas izbacili iz Vijećnice

Uprkos ovome, čuvari su nam pozvali policiju. Umalo da nas uhapse zbog čitanja na stepeništu zgrade u kojoj su se nekoć čekali redovi za jedno od 400 mjesta u čitaonici, zgrade čije knjige su mnogi spašavali dok je gorila 1992. riskirajući tako vlastite živote za javno dobro. Mi smo te subote, za javno dobro, riskirale/i policijsku prijavu, bez osnove, i na kraju završile/i izbačene/i ispred Vijećnice, na vanjsko stepenište, na zimu.

Nakon što su nas te subote izbacili sa riječima da to nikako nije mjesto podobno za čitanje, u utorak smo se ponovo okupili/e, u većem broju, misleći da nas ovaj put neće istjerati. No, ovaj put nismo čak uspjele/i niti ući! Dok smo prelazile/i ulicu primjetile/i smo da čuvar u Vijećnici trči da zaključa Vijećnicu, ugasi svjetlo u hodniku i unutra pusti samo jednog policajca.

Dobre kote
Čitanje na -5
Dobre kote
Čitamo zajedno
Dobre kote
Drugi dan u Narodnoj čitaoni

Ostale/i smo vani, ali to nas nije spriječilo da na -5 stepeni stojimo i čitamo narednih sat vremena. Okupilo se dvadesetak ljudi koji su potpuno promrzli čitajući u ovoj improviziranoj Čitaonici, a kraj Vijećnice stajalo je parkirano policijsko auto i policajci su nas obilazili svako par minuta „da nadgledaju situaciju“.

U subotu ćemo ponovo biti ispred Vijećnice, tačno u 11h, sa nadom da će zbog brojnih turističkih posjeta vikendom Vijećnica ipak ostati otvorena i da ćemo moći ući ovaj put.

Kako bismo skrenule/i pažnju na ovaj problem, ključno je da nam se u akciji „Narodna čitaona“ pridruži što veći broj ljudi! Svjesne/i smo da postoji pravni spor između Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH i gradske uprave koja rasplaže Vijećnicom. Prema riječima direktora Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH, biblioteka vrlo aktivno radi na tom pitanju, međutim još uvijek nemaju pozitivan odgovor.

Ovom akcijom želimo pokazati koliko je svima nama, kao stanovnicima i stanovnicama grada Sarajeva, stalo da se ovaj proces ubrza i da Vijećnica bude ono što je i bila – javno dobro!

Zašto je važno da se što više ljudi priključi?

Zato što je, podsjećamo, zgrada nekadašnje Narodne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine, poznata kao Vijećnica, pripadala svima nama. Gradska uprava Sarajeva, kada je Vijećnica postala biblioteka 1949. godine, zgradu je time darovala cijelom bh. društvu. Prije rata u njoj je vrilo kao u košnici, tragalo se za knjigama i dokumentima, čitalo, izučavalo, u holu se sretalo i diskutovalo.

Ovako je bilo nekada

Godine 1992. godine zgrada je zapaljena. U Vijećnici je čuvano oko tri miliona bibliotečkih jedinica, a spašeno je tek  10-20% (prema navodima UNESCOa).

Vijećnica je ponovo otvorena 2014. godine, ali ne više kao biblioteka, iako je novac od Evropske unije bio namijenjen baš za njenu takvu obnovu. Sada se tu uselila gradska uprava i koristi je za vlastite kancelarije, te iznajmljuju za snimanje spotova, svadbe i različite svečanosti. Ulaz u Vijećnicu naplaćuje se 5 KM, a 3 KM za studente/ice i penzionere/ke.

Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH, koja je dok je bila smještena u Vijećnici imala oko 20.000 korisnika/ca, danas ima oko 4.000 i u vrlo je lošoj finansijskoj situaciji.

Priključite nam se utorkom od 16-18h i subotom od 11-13h, kako bi vratili ono što je NAŠE!

Narodna čitaona radit će u duhu zajedništva, solidarnosti, uzajamnog poštovanja, čuvanja i očuvanja zajedničkog naslijeđa, a za dobrobit Vijećnice i cijelog društva!

Facebook
Twitter
LinkedIn