Nagradni konkurs “Zašto (ne)treba kriminalizirati klevetu u Krivičnom zakonu Republike Srpske”

Centar za mlade KVART Prijedor i portal zamisli.ba objavljuju nagradni konkurs “Zašto (ne)treba kriminalizirati klevetu u Krivičnom zakonu Republike Srpske”.

Vlada Republike Srpske usvojila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Republike Srpske, kojim se uvode nova krivična djela protiv časti i ugleda, odnosno krivično djelo uvrede i klevete. Novčane kazne za navedena krivična djela kretat će se u rasponu od 5 pa do 100 hiljada KM.

Građani, novinari i aktivisti svoje protivljenje ovom zakonu iskazali na protestima održanim  14. marta na Trgu Krajine u Banjaluci, pored toga, brojne domaće i međunarodne organizacije pozvale su vlasti u Republici Srpskoj da odustanu od kriminalizacije klevete.

Usvajanju zakona prethodila je dvodnevna rasprava tokom koje su poslanici vladajuće koalicije iznosili svoje argumente za donošenje zakona, dok su opozicioni poslanici iznosili argumente protiv. Finalnom usvajanju prethodi javna rasprava o  izmjenama Krivičnog zakonika RS koja će trajati 60 dana, nakon čega bi zakon u formi prijedloga trebao ponovo ići na glasanje.  Novinarska zajednica i aktivisti smatraju kako su predviđene izmjene zakona višestruko sporne i opasne. Osim što su neusaglašene sa postojećim zakonskim okvirom, drakonskim kaznama će se, kako naglašavaju, dodatno stvoriti atmosfera straha od iznošenja kritike na rad vlasti.

“Uvođenje slobode govora u domen razmatranja u krivičnom postupku, stvoriće brojne prepreke za rad medijskih kuća u cijeloj Bosni i Hercegovini, ali će uticati i na slobodu svakog građanina da javno govori ili iznosi bilo kakve informacije i stavove”, naveli su u saopštenju iz Transparency International BiH.
Koje su posljedice kriminalizacije klevete u Krivičnom zakonu Republike Srpske? Da li će najavljene izmjene krivičnog zakona ugroziti i/ili ograničiti slobodu govora? Na koji način i u kojem obimu? Ko će naviše “stradati” zbog najavljenih izmjena krivičnog zakona? Da li je to samo novinarska zajednica i aktivisti i aktivistkinje ili su to i građani i građanke, novinarska i aktivistička zajednica u cijeloj BiH ne samo u Entitetu Republika Srpsla?

Svi radovi moraju biti na lokalnom jeziku (BHSC), ne duži od 1200 riječi te poslani isključivo u Word formatu. Uz tekst nam pošaljite prigodnu ličnu fotografiju u jpg formatu veličine do 2 MB. Radovi koji su prethodno objavljivani, ili/i ne ispunjavaju gore navedene uslove konkursa neće biti uzeti u razmatranje.

Ne objavljujemo radove i sadržaj koji promovišu govor mržnje, eksploativne, seksističke, fašističke ili rasističke ideje.

Vaše tekstove nam šaljite na adresu [email protected]Dva najbolja rada ćemo nagraditi iznosom od 70 KM.

Konkurs će biti otvoren do 12. aprila, 2023. godine do 12 časova.

Facebook
Twitter
LinkedIn