Da li je bosanskohercegovačko društvo tolerantno?

Povodmo Međunarodnog dana tolerancije, Centar za mlade “KVART” i portal “zamisli.ba” vas pozivaju da se prijavite na nagradni konkurs na temu “Da li je bosanskohercegovačko društvo tolerantno?“.

U svijetu raznolikosti, tolerancija je preduslov za mir, 1996. godine Generalna skupština UN-a je usvojila Rezoluciju 51/95 proglašavajući 16. novembar za Međunarodni dan tolerancije.

Deklaracijom je potvrđeno da tolerancija nije ni popuštanje ni ravnodušnost, nego je poštovanje i uvažavanje bogate raznolikosti kultura našega svijeta, naših oblika izražavanja i načina na koji možemo biti ljudi.

Kao i svako drugo bosanskohercegovačko društvo teži ka tome da vrednuje različitosti, slobodu izbora i izražavanja. Ili se možda ne slažete s tim?

Koje je vaše mišljenje o ovoj temi? Da li građani i građanke BiH uistinu razumiju koncept tolerancije, da li ga žive? Šta je sve bosanskohercegovačkom društvu potrebno da bi sačuvalo bogatstvo različitosti, uvažavalo  slobodu izbora? Gdje su granice slobode i tolerancije? Kako na vas utječu dominante retorike kreirane od političkih elita, da li one nekada imaju za cilj nametnuti strah od drugog i drugačijeg? Na koji način javnost i mediji govore o toleranciji? Da li je princip tolerancije u BiH sveden samo na poštovanje konstitutivnosti? Da li je bosanskohercegovačko društvo tolerantno?

Svi radovi moraju biti na lokalnom jeziku (BHSC), ne bi trebali biti duži od 1200 riječi. Uz tekst (u word formatu) nam pošaljite prigodnu autorsku (ličnu) u .jpg formatu veličine do 2 MB.

Ne objavljujemo radove i sadržaj koji promovišu govor mržnje, eksploativne, seksističke, fašističke ili rasističke ideje.

Vaše tekstove nam šaljite na adresu [email protected]. Dva najbolja rada ćemo nagraditi iznosom od 70 KM.

Konkurs će biti otvoren do 4. novembra 2021. do 12 časova.

Facebook
Twitter
LinkedIn