Tretman koji izbjeglice dobijaju u BiH u kampovima u kojima se o sigurnosti brinu privatne agencije koje je unajmio IOM.

Medijima u BiH ovakve priče nisu zanimljive. U međuvremenu, bolesna djeca umiru u tim kapovima jer nemaju medicinsku njegu, ljudska bića žive u uslovima kakvi podsjećaju na logore više nego na izbjegličke centre koji bi trebali da osiguraju human i dostojanstven tretman, bolesni su, iscrpljeni, često gladni, i uvijek poniženi.

Za sve to odgovornost snose institucije ove države, ali i međunarodne organizacija koje upravljaju procesom migracija, ne samo u BiH nego i u drugim zemljama. Cilj im je ustvari stvoriti tako nepodnošljive uslove za život, da se ljudi opredijele na “dobrovoljni povratak” (za koji je posrednik IOM), umjesto za nastavak puta ka EU. E pa dobro im ide za skoro 10 miliona eura koliko su dobili za sada.

Nama u BiH je loše, ali ne moramo da se iživljavamo ili tolerišemo iživljavanje nad onima kojima je sigurno gore nego nama.

Facebook
Twitter
LinkedIn