“Siguran korak” za romsku populaciju

Udruženje za razvoj i edukaciju mladih “Siguran korak” je nevladina i neprofitna oranizacija koja zastupa interese žena, mladih, te marginalizovanih ranjivih grupa. “Siguran korak” osigurava aktivno učešće i razvija sistemska rješenja u cilju unaprijeđenja položaja žena, mladih, te marginalizovanih grupa kroz razvijanje strateških partnerstava, međusektorsku i međunarodnu saradnju, kao i jačanje kapaciteta organizacija članica i drugih subjekata omladinske politike.

Begzada Jovanović je u ovoj organizaciji već dugo i bori se za prava Roma. Uključena je u samu organizaciju jer i ona spada u ovu populaciju. Pričala nam je kako oni kao nevladina organizacija uključuju romsku populaciju u rad s njima.

Zamisli.ba: Na koji način poboljšavate život romske populacije?

Begzada: Apliciranje projekata koji su direktno uključeni za romsku populaciju i uključivanje u razne akcije i rad u udruženju. Rad u zajednici, razgovori o važnosti obrazovanja, svijetlim primjerima Roma kako bi se roditelji motivisali i slično. Takodje veoma je važno, da mi kad uključujemo Rome na radionice, obavezno uključujemo i one koji nisu romi kako bi se diskriminacija i predrasude razbile i to je jedini način. Udruženje dosta radi sa mladim Romima i Romkinjama na temu seksualnog i reproduktivnog zdravlja. Ta tema je tabu, iako je 21vijek. Dobili smo projekat od opštine Bijeljina da radimo sa mladima i Romkinjama-majkama na temu Seksualno prenosivih bolesti. Još nešto aktuelno je u udruženju projekat da se postavi sigurnosna ograda na postojeće igralište, jedino u romskom naselju i da se postojeće adaptira. Volonteri udruženja će raditi na igralištu.

Zamisli.ba: Koja su moguća rješenja koje Vi vidite kao udruženje koje se bavi pitanjima romske populacije?

Begzada: Da se Romi zaposle, mogli bi školovati svoju djecu i živjeti u boljim valovima života. Mislim da bi bilo dobro da se zakon sprovodi, kad dijete ne pohađa nastavu, da roditelj bude kažnjen.

Zamisli.ba: Uključili ste direktno njih kao članove svog udruženja. Na koji način su oni aktivni u Vašoj organizaciji?

Begzada: Mladi Romi su osnivači udruženja. Uključujemo romsku populaciju u razne radionice, seminare, ulične akcije, druženja. Organizujemo druženja za Romkinje, obilježavamo bitne praznike romske kao sto je Djurdjevdan, Dan Roma, Svjetski dan romskog jezika i slično.

Zamisli.ba: Vaše Udruženje je otvorilo i Kancelariju za romska pitanja. Na koji način ono djeluje?

Begzada: Kancelarija za romska pitanja je otvorena od 10 do 15h, gdje Romi mogu doći za sva pitanja, savjetodavne i informativne informacije kao i popunjavanje obrazaca i pisanje nekih molbi. Ako udruženje ne može da pomogne, upućuje na besplatnu pravnu pomoć koja radi pravne stvari.

Facebook
Twitter
LinkedIn