Sekundarna traumatizacija – posljedice prošlosti ili izazovi budućnosti

Udruženje građana “Psiholuminis” nastavilo je realizaciju drugog dijela projekta “The War Child: Adressing Secondary Trauma in Prijedor”. U pitanju je jedinstven projekat na ovim prostorima koji se na jedan sistemski način bavi pitanjem sekundarne traumatizacije, transgenetracijskim prenosom predrasuda, međukulturalne  i međunacionalne netrpeljivosti na mlade koji nisu u svom ličnom iskustvu imali ratna dešavanja. Prvi dio projekta odnosio se na izradu jedinstvene metodologije u radu sa pomenutom populacijom. Drugi dio projekta je otpočeo početkom februara mjeseca tekuće godine, a prva realizovana aktivnost u sklopu toga je bila dvodnevna obuka facilitatora/ trenera koju je provela mr Nadežda Savjak, specijalista kliničke psihologije.

Nakon obuke, uslijedio je četvorodnevni kamp na Vlašiću za učesnike projekta, koji je održan u periodu od 20.-23. februara. U projekat je uključeno 10 mladih osoba sa područja grada Prijedora, koji su se prijavili na javni poziv, prošli selekciju zadovoljavajući postavljenje kriterijume,  a to je da su rođeni nakon završetka ratnih zbivanja te da u svojoj porodičnoj istoriji imaju iskustva vezana za ratnu prošlost. Učesnici projekta su pripadnici sva tri konstitutivna naroda u BiH. Kamp su vodile psihološkinje Nina Vokić, Vanja Vukojević i Olja Haneš Runić.

Prema riječima koordinatorke projekta Maje Zorić, ciljevi kampa su prvenstveno: upoznavanje i međusobno povezivanje učesnika projekta, kao I učesnika projekta I facilitatora, u cilju izgradnje povjerenja, empatije, samoprihvatanja, boljeg razumijevanja svojih I tuđih emocija te upoznavanja sa opštim i specifičnim principima sekundarne traumatizacije. Naredne aktivnost koje su planirane su kontinuirane radionice sa učesnicima projekta, nakon čega slijedi dvodnevni kamp na Borju u toku aprila mjeseca. Kamp će imati za cilj nastavak rada na smanjenju uticaja sekundarne traumatizacije, dalji rad I integracija bolnih iskustava, osnaživanje I pomaganje pri razvijanju sopstvenih snaga te rehumanizacija drugih nacionalnih grupa. Takođe, u narednom periodu, planirano je predavanje za stručnjake srodnih profesija (psiholozi, psihijatri, psihoterapeuti, socjalni radnici…) koje će održati Vladan Beara, te za javnost za koju smatramo da treba da bude upoznata sa ovim fenomenom koje će održati mr Nadežda Savjak.

O daljim planiranim aktivnostima kao i o tačnom vremenu i mjestu održavanja, javnost će biti naknadno upoznata. Ovaj projekat je podržan od strane BHRI programa u Bosni i Hercegovini.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn