Sekundarna traumatizacija – Posljedece prošlosti ili izazovi sadašnjosti?

Pojam sekundarna traumatizacija obuhvata različite psihopatološke simptome koji se javljaju kod osoba koje žive uz
pojedinca koji je doživio traumu i boluje od posttraumatskog stresnog poremećaja (PTSP). Ratni PTSP naročito negativno utiče na funkcionisanje i odnose na porodice veterana, a simptomi izbjegavanja, povlačenja, iritabilnosti, hostilnosti i agresivnosti u okviru ratnog PTSP-a su odgovorni za nastanak simptoma kod članova porodice. Djeca ratnih veterana oboljelih od PTSP-a imaju oko dva puta veći rizik za razvoj psihopatoloških simptoma u odnosu na djecu veterana bez PTSP-a te mogu iskazivati probleme u jednom ili više područja funkcionisanja uključujući simptome somatizacije, depresije, anksioznosti, hiperaktivnosti, slabe socijalizacije, delinkventnog ponašanja, agresije, školskog neuspjeha i PTSP-a. Psihopatološki simptomi kod djece veterana oboljelih od PTSP-a nastaju kao rezultat interakcije različitih bioloških, psiholoških i sredinskih faktora, pri čemu naročito značajnu ulogu imaju porodična disfunkcija i neadekvatni oblici roditeljskog ponašanja oba roditelja.

Članovi udruženja “Psiholuminis” su iz tih razloga prepoznali potrebu da kroz projektne aktivnosti, a na osnovu dosadašnjeg savjetodavnog i psihoterapijskog iskustva sa gore pomenutom kategorijom stanovništva, radi na ovoj problematici. Ono što je planirano je osmišljavanje i izrada jedinstvene metodologije  koja će se na jedan sistemski način baviti pitanjima sekundarne traumatizacije, njenim transgeneracijskim prenosom i svim popratnim poteskoćama a tiču se predrasuda, međukulturalne i međunacionalne netrpeljivosti. U projektu su uključeni eksperti koji se dugi niz godina bave pitanjima traume I PTSP. Cilj nam je nakon izrađene metodologije, primjena iste u radu sa mladima koji u svojoj porodičnoj istoriji imaju  imaju PTSP, gubitak članova porodice, ratne migracije, zaobljeništvo I druga traumatska iskustva vezana za ratna dešavanja. Ovu ideju je prepoznao i podržao BHRI program BiH, a projekat je počeo sa radom i trajaće narednih 7 mjeseci.

Facebook
Twitter
LinkedIn