Poziv za foto kampanju “Koji je tvoj izbor?”

Udruženje Nezavisnih Stvaralaca I Aktivista “Geto” otvara poziv za foto kampanju “Koji je tvoj izbor?”. Tema treba dati odgovor na postavljeno pitanje, a fotografije koje direktno promovišu političke partije neće se uvažiti.
Broj fotografija: svaki učesnik ima prvo dostaviti 4 fotografije – bilo koje tehnike, CB ili u boji. Fotografije smiju biti obrađene, u okvirima osnovnih načela obrade fotografija. Intervencije poput grafičkog dizajna neće se prihvatiti.
Veličina fotografija: fotografije se šalju u digitalnom obliku, u formatu JPEG ili JPG, Photoshop kompresije 7 ili manje (u Lightroomu: AdobeRGB, quality 60), rezolucija 300 dpi. Fotografije će biti izrađene u formatu razglednice.
Slanje i identifikacija fotografija: fotografije slati elektronskim putem na E- mail adresu [email protected], uz fotografije poslati biografiju autora i opis svake fotografije (u Word dokumentu), a fotografije označiti (ne više od 15 znakova).

Pravo na učešće ostvaruju mladi do 25 godina starosti koji se bave profesionalno ili amaterski fotografijom koji dolaze sa teritorije Bosne i Hercegovine. Fotografije nastale van teritorije BiH su dobrodošle.
Kalendar foto kampanje: konkurs je otvoren do 14. septembra 2018 (24h), fotografije će biti dostupne za glasanje javnosti na društvenoj mreži FB u period od 15. do 17. septembra (do 23h), prvih šest fotografija sa najviše glasova biće štampane u formatu razglednice.

Nagrade konkursa su: Autor fotografije sa najviše glasova osvaja tablet Lenovo

Korištenje fotografije: potpisom i slanjem fotografija prihvataju se svi uslovi organizatora kako bi se moglo bez posebne naknade koristiti odabrane fotografije za reprodukciju i promociju kampanje “Koji je tvoj izbor?”

Sve dodatne informacije možete dobiti putem maila [email protected]

Facebook
Twitter
LinkedIn