POČINJE ISTRAŽIVANJE BIODIVERZITETA NA OZRENU

Planina Ozren

Započinje istraživanje biološke raznolikosti planine Ozren, uključujući i pećinski kompleks Megara koji se nalazi na samoj entitetskoj liniji između Maglaja i Doboja. U okviru naučno-istraživačkog kampa od 9. do 13. augusta 2023. godine, 25 eksperata iz Bosne i Hercegovine i regiona sudjelovat će u proučavanju ovog jedinstvenog područja koje se proteže kroz čak sedam jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj i Federaciji BiH. Svrha istraživanja je pružiti relevantne i pouzdane informacije o biološkoj raznolikosti koje će poslužiti kao temelj za trajnu zaštitu i održivo upravljanje prirodnim resursima planine Ozren. Ove aktivnosti sprovode Udruženje građana Fojničani, Mreža za zaštitu prirode u BiH i lokalne organizacije civilnog društva iz Petrova i Doboja.

Tokom prošlogodišnjeg istraživanja pećine Mokra Megara pronađen i po prvi puta fotografiran endemski kukac Maglajski golemaš (Duvalius maglajensis). U pećini su otkriveni i drugi nalazi faune za koje vjerujemo da će ovogodišnji kamp potvrditi da se radi o novim vrstama. Speleološka i biološka istraživanja imaju ključnu ulogu u prikupljanju relevantnih argumenata za proglašenje Mokre Megare u zaštićeno područje prirode, za što je Općinsko vijeće Maglaj dalo suglasnost prošle godine. Organizatori se nadaju da će  ovogodišnji nalazi ubrzati proceduru zaštite u Zeničko-dobojskom kantonu. Uz Mokru Megaru, eksperti će ovoga puta istražiti još tri speleološka objekta od kojih je zasigurno najinteresantniji Veliki Ponor. 

Istraživači i istraživačice u pećini Mokra Megara 2022. godine

Posebno ohrabruje činjenica da se ovogodišnje istraživanje proširuje na cjelokupnu planinu Ozren, koja je prema prostornom planu Republike Srpske predviđena za zaštitu u rangu nacionalnog parka. Poseban naglasak će biti stavljen na vodotoke, koji predstavljaju izuzetno važan aspekt i jednu od najvećih prirodnih vrijednosti ovog područja. Osim po prirodi, Ozren je poznat i po svome kulturno hitorijskom bogatstvu. Tako je tokom prošlogodišnjeg kampa otkriveno praistorijsko naselje staro 3000 godina, koje do sada nije bilo dokumentirano u naučnoj literaturi. Ovaj dokaz o višemilenijskom kontinuitetu života na Ozrenu je zasigurno još jedan snažan argument za zaštitu ovog područja. Stoga će svi prikupljeni podaci biti dostavljeni i Republičkom zavodu za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske, koje je u konačnici i nadležno za provođenje postupka zaštite.

Realizacija kampa na Ozrenu, koji će biti smješten u bazi paraglajding kluba ParaGhost u naselju Okolišta, ima višestruki značaj jer osim naučno-istraživačkog segmenta pruža podršku razvoju eko-turizma te promovira međuetničku, međuentitetsku i regionalnu saradnju. Ovakvi događaji zasigurno doprinose transformaciji ratnih linija, koje su nekad dijelile zajednice, u zelene ekološko-turističke rute koje će povezivati sve ljude i narode na unapređenju lokalnog razvoja, očuvanju trajnog mira i stvaranju održive budućnost za generacije koje dolaze. 

Facebook
Twitter
LinkedIn