Omladinski pokret Revolt: Prijavite svoje radove za foto izložbu “Studentski život u BiH”

Tokom 2017. godine, Omladinski pokret „Revolt“ organizovao je regionalni studentski  forum gdje su identificirani problemi studenata u BiH. Činjenica je da studenti borave u lošim infrastrukturnim uslovima, da je autonomija univerziteta prema većini sudionika unutar akademske zajednice narušena i da predstavlja jedno od kompleksnijih pitanja, da je upitna realizacija Zakona o visokom obrazovanju, različita interpretacija Bolonjskog sistema od fakulteta do fakulteta na univerzitetima u BiH, da su studentske formalne organizacije i njihovi predstavnici pod uticajem vlasti, a da je studentski aktivizam itekako siromašan s ugroženim studentskim slobodama. Sve navedeno je dovelo do smanjenja broja studenata na svim univerzitetima u BiH.

Svi ovi problemi su evidentirani i kroz niz istraživanja koja su sprovele domaće i strane organizacije, ali i sve manji broj upisanih studenata na univerzitetima u BiH, a koji odlaze u inostranstvo i navode da su jedni od razloga njihovog odlaska loša interpretacija Bolonjskog sistema, loša infrastruktura, te siromašna studentska ponuda.

Također, prema istraživanju javnog istraživačkog centra Webometrics iz Španije koje je sprovedeno 2018. godine, Univerzitet u Tuzli u svijetu zauzima 3763. mjesto. Lokalni medijski portal tuzlanski.ba navodi da iz godine u godinu najviše studenata izgubi upravo tuzlanski Univerzitet. Prije pet godina, bilo ih je 13.245, a danas samo 9994. Čak 3251 student manje.

Zbog toga Omladinski pokret „Revolt“ kao primarni problem, čije je rješavanje preduslov za svako daljnje djelovanje, identifikuje nevidljivost studentskog aktivizma.

Krajem novembra i početkom decembra, oni, aktivisti Omladinskog pokreta Revolta, će nastojati da mobilišu svoje kolege sa Univerziteta u Tuzli, ali i ostalih univerziteta u našoj državi. To je ujedno i nastavak projektnih aktivnosti započetih protekle 2017. godine.

Jedna od aktivnosti sa kojom će započeti ovogodišnji Studentski forum je foto izložba pod nazivom „Studentski život u BiH“.

O samom konkursu, izložbi, uslovima apliciranja na istu, razgovarali smo sa aktivistkinjom Revolta i koordinatoricom ovog projekta, Elmirom Begić.

ZAMISLI.BA: Elmira, koordinatorica ste na projektu Studentski forum. Možete li nam reći nešto više?

ELMIRA: Ovogodišnji Studentski forum nosi naziv ,,Gdje smo sad?“, te je to višednevni događaj koji kroz različite sadržaje u javni diskurs stavlja studentske teme. On će okupiti brojne studentske predstavnike/ice s Univerziteta u Tuzli, ali i drugih univerziteta u BiH, kao i opću studentsku i akademsku zajednicu na jednom mjestu, čime se ostvaruje interakcija potrebna za rješavanje spomenutih problema i stvaranje kvalitetnog studentskog standarda. Forum će se realizovati od 30.11. do 2.12.2018. godine.
Ovo je ujedno nastavak projektnih aktivnosti započetih protekle 2017. godine.

 ZAMISLI.BA: S tim da se radi o višednevnom projektu, kakav sadržaj studenti mogu očekivati tokom Foruma? Mogu li se studenti koji nisu predstavnici studentskih organizacija uključiti i dati svoj doprinos?

ELMIRA: Naravno. Cilj je da se svi studenti/ice sa univerziteta u BiH uključe. Jedna od aktivnosti kojom studenti mogu dati svoj direktan doprinos jeste foto izložba. Cilj je da se fotografijom prikažu svakodnevni studentski problemi, životne situacije i događaji, odnosno životni standard kakav živi prosječan/na student/ica u BiH. Kraj izložbe su tu javne tribine koja je centralna aktivnost i gdje također studenti koji nisu dio formalnih organizacija mogu uključiti jer je fokus na razgovore i donošenja zajedničkog zaključka o relevantnim temama vezanim za studente/ice te će isti biti proslijeđen nadležnim institucijama. Te kao zadnja aktivnosti je aktivna medijska kampanja.

ZAMISLI.BA: Kažete da se foto izložbom žele prikazati svakodnevni studentski problemi, životne situacije i događaji, odnosno životni standard kakav živi prosječan student/ica u BiH. Na koji način se studenti i studentice mogu prijaviti?

ELMIRA: Na foto konkursu imaju pravo učešća svi/e studenti/ce u Bosni i Hercegovini koji/e pripadaju kategoriji mladih (do navršenih 30 godina). Fotografije se mogu slati elektronskim putem na email adresu [email protected] sa naznakom „FOTO KONKURS“. Uz fotografije je potrebno poslati osnovne informacije o autoru/ici i naziv svake fotografije sa pratećim opisom (u word dokumentu“, a fotografije označiti (ne više od 15 znakova). Takođe, svaki/a autor/ica ima pravo poslati najviše 3 fotografije bilo koje tehnike, CB ili u boji. Fotografije smiju biti obrađene u okvirima osnovnih načela obrade fotografija, intervencije poput grafičkog dizajna neće se prihvatiti. Fotografije se šalju u digitalnom obliku u formatu JPEG ili JGP.

ZAMISLI.BA: Da li oni najaktivniji mogu očekivati neki vid nagrade? Statistika pokazuje da su mladi prilično pasivni.

ELMIRA: Mi svakako smatramo da mladi nemaju dovoljno prostora da pokažu svoje potencijale i znanje. Za najbolje fotografije smo pripremili simbolične nagrade. 1. mjesto ćemo nagraditi sa 150 KM, a 2. i 3. po 50 KM. Konkurs je otvoren do 09.11.2018. godine do 23:59h nakon čega će stručni žiri, sačinjen od mladih novinara/ki ii fotografa/kinja nagraditi tri najbolje fotografije. Nagrade će biti uručene na dan izložbe, 30.11.2018.godine. Najbolji/e autori/ice fotografija će imati priliku da učestvuju u otvaranju izložbe i Studentskog foruma ,,Gdje smo sad?”.

ZAMISLI.BA: Za one najažurnije koji se žele obogatiti sa više informacija, gdje Vas mogu potražiti?

ELMIRA: Sve dodatne informacije možete dobiti putem emaila [email protected], na kontakt broj +38762355326 ili putem naše facebook stranice https://www.facebook.com/omladinskipokret.revolt/

Facebook
Twitter
LinkedIn