Odborničko pitanje   

 Odbornik u Skupštini grada Prijedora Saša Bursać već treći mjesec nema odgovor na svoje odborničko pitanje. Na sjednici 29. marta Odjeljenju za društvene djelatnosti grada Prijedora postavio je tri prosta pitanja. Prenosimo ih, kao i ostale skupštinske transkripte, bez intervencija:

„Kada je u zadnjih pet godina neko iz Gradske uprave obišao sportske klubove i direktno na treninzima, takmičenjima i slično, utvrdio broj takmičara i uopšte aktivnosti klubova? Na isti način, ko je i kada posjetio kulturno-umjetnička društva /KUD/ i ostale nevladine organizacije i udruženja? Uz ovo, želim da znam koliko je sredstava iz budžeta grada izdvojeno za njih za zadnjih pet godina. Ako je moguće kako, znači, pisani odgovor za sljedeću sjednicu da se pripremi.“

Na narednoj sjednici, 28. aprila, Bursaćevo učešće u aktuelnom času zvučalo je ovako:

„Ja sam prošli put tražio, postavio jedno odborničko pitanje. Rekao sam da mi se dostavi pisanim putem. Nažalost, to nije učinjeno. Neki materijal jest naslovljen na mene odnosno kao odgovor na moje odborničko pitanje, međutim to nema nikakve veze s pitanjem koje sam ja postavio. Nekada davno, kad sam ja bio odbornik u mom prvom sazivu u ovoj skupštini, fer i korektno je bilo da uz odgovor na postavljeno odborničko pitanje iskopira se i postavi, znači, prvo pitanje, pa da onda poslije njega slijedi odgovor. Ja tačno znam šta sam pitao. Ovdje iz ovog dijela piše da je moje pitanje nejasno. Moje pitanje je bilo potpuno i sasvim jasno. Sve ovo što ovdje piše, neko se oko ovoga potrudio, ja vjerujem da je neko cijeli dan oko ovoga radio da ovo sastavi, je potpuno i apsolutno nepotrebno. Znači, neko se potrošio džaba, proveo je cijeli dan odgovarajući na moje odborničko pitanje, na ono što ja nisam postavio kao pitanje. Gradonačelniče, vama da kažem, znači, ja pitanje nisam postavio vama, iako piše kabinet gradonačelnika da je sastavljao odgovor. Naposljetku, potpisala se načelnica Odjeljenja, nakon ovih nekih iznešenih stvari. Ovdje imaju tabele, jedna, dvije, tri, čet’ri, pet, šest, sedam, osam, devet tabela. Ja nisam tražio nijedna tabela, znači, nisam tražio, piše ovdje, oko izvršenja, budžetskih ovih stavki, svega ostalog. To uopšte nije bilo moje pitanje, nema nikakve veze s mojim pitanjem, a u ovom tekstualnom dijelu stoji kako se vrši monitoring.”

Predsjednik Skupštine: Kolega Bursać, komentar može na odgovor trajati jednu minutu.

Bursać: Evo, završavam. Samo dve rečenice.

Predsjednik Skupštine: Završili ste, dva minuta i dvadeset. Postavite sljedeće odborničko pitanje.

Bursać: Pa, ne mogu postaviti dok ne završim ovo. Vezano je za prvo.

Predsjednik Skupštine: Nemate više, po Poslovniku, vremena. Dva i po minuta ste potrošili na komentar, a imate minut po Poslovniku.

Bursać: Evo, postaviću, evo, postaviću novo pitanje.

Predsjednik Skupštine: Postavite sljedeće pitanje.

Saša Bursać: Da li je moguće, znači, da neko pročita moje odborničko pitanje i da na njega dadne odgovor i da li je moguće, znači, da dođe odgovor decidno, onako kako sam ja pitao, a ja sam pitao ko je i kada obišao ljude u sportskim klubovima, kulturno-umjetničkim društvima? Znači, ponovo, ponovo postavljam pitanje. Ne interesuju me cifre, ne interesuje me monitoring, ne interesuju me zakonske odredbe, ne interesuju me pravilnici. Znači, interesuje me, imenom i prezimenom, ko je kad obišao, šta, i šta je tamo na terenu evidentirao? Hvala.

Predsjednik Skupštine: Hvala, razumjeli smo.

Bursać: I neću više pisati.

Predsjednik Skupštine: Odgovor ne možete dobiti ako nema pismenog.

Bursać: Ima, ima pismeni, prošli put sam dostavio, neću pisati sto puta. Uzmite pa čitajte.

Predsjednik Skupštine: Odgovor u pismenoj formi tražite, je l’?

Bursać: Ne možete drugačije. Ako neko zna te podatke, ima, nek’ dadne.

Predsjednik Skupštine: Dobro. Dobićete odgovor u pismenoj formi, ali opet podsjećam, znači, da ste u obavezi da dostavite pitanje u pismenoj formi. Odgovor kakav god da jeste je odgovor. Zadovoljni ili nezadovoljni odgovorom, odgovor je odgovor. Znači, na sjednici kada postavite pitanje, treba ga formulisati ponovo. Nije problem napisati, prekopirati isti odgovor, promijeniti datum i dostaviti ponovo. Pa, ako jeste, onda neće biti odgovora.“

Ipak, Bursać je istoga dana ponovio pitanje Odjeljenju za društvene djelatnosti, i u pisanoj formi:

„Obzirom da sam dobio nikakav odgovor na prethodnoj sjednici, pitanje ću postaviti preciznije: Ko i kada je obišao sportska udruženja i klubove? Šta je evidentirano u tom terenskom obilasku?“

Odjeljenje ponovo nije razumjelo pitanja, ovaj put još prostija i malobrojnija:

„Odgovor na Vaše odborničko pitanje koje ste uputili dana 28.04.2022. godine Odjeljenju za društvene djelatnosti, nalazi se u odgovoru na odborničko pitanje koje ste uputili dana 29.03.2022. godine.“

A u tom prvobitnom odgovoru stoji:

„Na pitanje, kada je neko iz Gradske uprave obilazio organizacije civilnog društva, možemo Vam odgovoriti samo iz nadležnosti Odjeljenja za društvene djelatnosti. U sklopu svojih aktivnosti Odjeljenje vrši redovni monitoring organizacija civilnog društva, praćenje utroška sredstava koje organizacije dobiju iz budžeta Grada Prijedor kao i aktivnosti kojima se bave, u skladu sa traženim i dostavljenim izvještajima, planom i programom rada, kao i praćenje realizacije projekata za koje je Grad odobrio sredstva. Monitoring za organizacije civilnog društva proveden je od strane Komisije za monitoring sportskih klubova koji se sufinansiraju iz budžeta Grada Prijedor, Komisije za monitoring kulturno-umjetničkih društava i udruženja iz oblasti amaterizma u kulturi koje sufinansira Grad Prijedor i Komisije za praćenje provođenja projekata udruženja/fondacija i omladinskih organizacija/neformalnih grupa mladih koje sufinansira Grad Prijedor u 2018., 2019. i 2021. godini, a u toku je monitoring za 2022. godinu. U 2020. godini zbog pandemije virusa korona monitoriig nije izvršen. Odjeljenje za društvene djelatnosti je u svakodnevnom kontaktu i sarađuje sa organizacijama civilnog društva, prisustvuje manifestacijama, događajima i aktivnostima istih, održava sastanke, organizuje prijeme, formira radne grupe i koordiniše njihov rad iz svoje nadležnosti, ne samo u okviru Gradske uprave, već i sa drugim institucijama i organizacijama na republičkom, državnom i međunarodnom nivou. Broj takmičara i članova udruženja građana se utvrđuje na osnovu dostavljenih izvještaja, što je odgovornost ovlaštenog lica za predstavljanje organizacije civilnog društva, i svi zvanični izvještaji potpisani i ovjereni od strane ovlaštenih predstavnika organizacija su relevantni za dodjelu sredstava i sačinjavanje izvještaja, kao i za evidenciju koja se čuva u okviru registra organizacija civilnog društva u Odjeljenju, u skladu sa zakonom. Organizacije civilnog društva su odvojena pravna lica čiji ovlašteni predstavnik pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću dostavlja traženu dokumentaciju. Neposrednim nadzorom nad treninzima ili probama, odnosno aktivnostima organizacija, nije moguće utvrditi stvarni broj članstva, niti Grad ima ingerencije da vrši identifikaciju pojedinaca u skladu sa zakonom. Također, fizička lica mogu biti članovi više različitih organizacija civilnog društva što je u skladu sa zakonom. Odjeljenje posjeduje sve izvještaje o radu i dokumentaciju koja se od istih potražuje. Kako je zadnji dio vašeg pitanja nejasno formulisan u skraćenom obliku, nije se moglo zaključiti da li tražite izdvojene iznose sredstava za organizacije civilnog društva iz budžeta Grada, za ovu budžetsku godinu ili u zadnjih pet godina. Osim toga, Odjeljenje Vam može tražene podatke dostaviti iz budžeta Odjeljenja za društvene djelatnosti a ne ukupnu cifru iz budžeta Grada, cijeneći činjenicu, da se za ovaj sektor izdvajaju sredstva i sa drugih pozicija u okviru cjelokupnog budžeta. U nastavku odgovora, bez obzira na nejasno formulisano pitanje, dostavljamo Vam izdvojene iznose iz budžeta Odjeljenja za društvene djelatnosti za organizacije civilnog društva za 2018, 2019, 2020, 2021. godinu i plan budžeta za 2022. godinu kako slijedi…“

Slijede tabele o izvršenju budžeta grada za četiri posljednje godine i plan za tekuću. Nije u pitanju devet tabela nego pet i nije za njih bilo potrebno dan rada budući da su prepisane stavke iz već postojećih dokumenata o izvršenju budžeta za svaku godinu ponaosob. Dodatni trud i rad bili bi potrebni da se, na primjer, za svako udruženje, omladinsku organizaciju, sportski koletktiv i KUD, poimenično, navede iznos koji su dobili iz budžeta grada, namjena i pokazatelj opravdanosti, pa tako za svaku godinu ponaosob. Za takvu bi informaciju dan rada bio neophodan, ali bi bila potpuna, prativa, svrsishodna i iskoristiva u komunikaciji Gradske uprave sa subjektima koje sufinansira budžet grada. Da jeste potrebna, pokazuje i dio aktuelnog časa sa sjednice Skupštine grada 25. avgusta prošle godine:

Odbornik Goran Velaula: Za gradonačelnika pitanje. Da li je u planu i da li se vrši monitoring nad sportskim klubovima koji se finansiraju iz budžeta grada, mislim na odlazak na treninge i utakamice? Pojavljuju se informacije da pojedini klubovi niti imaju treninge niti utakmice, a planirali smo sredstva za njih iz budžeta grada. Tražimo da se to sve provjeri, da imamo kompletan izvještaj, da znamo koga finansiramo. Ako neko to zloupotrebljava to, prvi bih predložio da tim klubovima budu sredstva oduzeta i da za narednu godinu budu zabranjena apliciranja za sredstva grada.

Gradonačelnik: I do nas su došle slične informacije i zato sam prije mjesec dana izdao nalog načelnici /Odjeljenja za društvene djelatnosti/ da sa službom, da sa timom obiđe sve sportske klubove i utvrdi da li je onako kako se dostavlja u Gradsku upravu, i to će početi početkom septembra, nakon odmora i raspusta. Ako postoje oni koji su fiktivni i samo izvlače novac, da im se prestane finansiranje, a sredstva prebace onima kojima su neophodna. Nakon uvida, napravićemo izvještaj, obiman i iscrpan, i dostaviti odbornicima. To neće biti za mjesec, jer je velik broj klubova.“

Poslovnikom Skupštine grada Prijedora propisano je da, u slučaju da odbornik ne dobije odgovor na odborničko pitanje, gradonačelnik će preduzeti odgovarajuće mjere prema odgovornoj osobi. Gradonačelnik, naravno, ima pokriće i za nepreduzimanje mjera: odgovori postoje. Formalno.

Facebook
Twitter
LinkedIn