Obučeno 180 stručnjaka za rad sa sekundarnom traumom

Predavanjem Nadežde Savjak i Edite Pajić  završen je drugi ciklus obuke za stručnjake u radu sa sekundarno traumatizovanim mladim osobama. „Rolling out the Manual – Youth with Secondary Trauma in BIH” je program edukacije namijenjen profesionalcima pomažućih djelatnosti javnog i nevladinog sektora, a bazira se na jedinstvenoj metodologiji predstavljenoj kroz priručnik “Rad sa sekundarno traumatizovanim mladim osobama”. Tim povodom, razgovarali smo sa Majom Zorić, predsjednicom “Psiholuminis” pod čijim je okriljem pokrenuta priča rada sa transgeneracijskim prenosom traumatskih iskustava.

Majo, šta nam više možete reći o ovom programu obuke?

Program rada sa sekundarno traumatizovanim mladim osobama  pokrenut je upravo zbog mladih osoba koja zbog našeg kolektivnog traumatskog naslijeđa imaju manje šanse da svoj život oblikuju na osnovu ličnog iskustva. Obzirom na pozitivne ishode rada sa mladima u Prijedoru, rodila se ideja da metodologiju predstavimo kroz priručnik i da profesionalce širom BIH obučimo za rad sa sekundarnom traumom.

Ovo je već drugi ciklus obuke. Koliko profesionalaca je proško edukaciju?

U prvom ciklusu obuke 90 stručnjaka je prošlo program.  Međutim, na našu adresu pristiglo je preko 250 prijava, što je za nas  bilo iznenađujuće ali svakako dobar pokazatelj koliko je stručna javnost prepoznala važnost rada na ovom polju. Smatrali smo, obzirom na broj prijavljenih, da bi bila šteta da i njih ne uključimo u edukaciju. Na našu sreću, donatori su podržali našu ideju. U ovom momentu mogu da kažem da je ukupno 180 stručnjaka obućeno za rad sa sekundarno traumatizovanim mladim osobama.

Kako ćete biti sigurni da će profesionalci da implementiraju stečena znanja?

Stručnjaci koji su prošli prvi ciklus obuke već uveliko u svojim lokalnim zajednicama primjenjuju našu metodologiju. Mi smo u toku šta se dešava obzirom da smo kao dio programa ponudili i superviziju njihovog rada. Organizujemo supervizijske sastanke, a oni su u stalnom kontaktu sa ekspertima koji su osmislili ovaj program. Besplatno superviziranje rada je još jedan dodatni motivator naših stručnjaka iako moram da kažem da su oni program počeli da primjenjuju i prije nego smo obezbijedili ovaj vid pomoći. Mi se nadamo da ćemo biti u mogućnosti da superviziju obezbjedimo  i našim kolegama koji su upravo završili obuku u drugom ciklusu.

Kakvi su planovi vašeg udruženja u budućnosti?

Obzirom na veliku količinu truda i  vremena koje smo uložili u ovu priču, mi ovde ne planiramo da stanemo. Ideja nam je da je ovo tek početak priče vezano za sekundarnu traumatizaciju. Mi ćemo vjerovatno u dogledno vrijeme nastaviti rad sa mladim sekundarno traumatizovanim osobama. Takođe, kako nam budu pristizale povratne informacije sa terena, u planu je formiranje baze podataka koja će i statistički da prati promjene kod mladih učesnika koji prođu program.

Projekat se realizuje zahvaljujući podršci programa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative BHRI, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije IOM Bosnia and Herzegovina, uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj USAID Bosnia and Herzegovina.

 

 

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn