Narodna čitaona u Sarajevu

U petak 3. decembra, aktivisti/kinje grupa Dobre koteJedan grad, jedna borba otvorili/e su Narodnu čitaonu u Vijećnici. No, nakon pola sata čitanja u predvorju, jedinom preostalom nekomercijalnom dijelu Vijećnice policija i obezbjeđenje su ih izbacili ispred zgrade, te im je rečeno da ne mogu čitati ni na stepenicama i da to nikako nije mjesto podobno za čitanje.

Zgrada nekadašnje Narodne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine, poznata kao Vijećnica, prije rata pripadala je svima nama. Gradska uprava Sarajeva, kada je Vijećnica postala biblioteka 1949. godine, zgradu je time darovala cijelom bh. društvu.

Narodna čitaona
Dođite da čitamo zajedno. Narodna čitaona. Foto Dobre kote

Prije rata u njoj je vrilo kao u košnici – tragalo se za knjigama i dokumentima, čitalo se, izučavalo, u holu se sretalo i diskutovalo. Pripadala je svima koji su u nju dolazili. Kada je spaljena 1992. godine, vjerovali smo da ćemo je jednog dana ponovo ugledati i da će za nas opet biti ono što je i bila – riznica znanja otvorena za sve. Međutim nakon obnove i otvaranja, u Vijećnicu se useljava uprava Grada Sarajeva i njom potpuno raspolaže. Korištenje prostora se potpuno i sramotno komercijalizira.

Simbol grada tako je u potpunosti otuđen od Sarajeva i cijele Bosne i Hercegovine.

Neformalna društveno-politička organizacija Jedan grad, jedna borba i pokret Dobre Kote pokrenuli/e NARODNU ČITAONU u kojoj ćemo čitati sami, zajedno, jedni drugima, u sebi ili naglas, u kojoj ćemo se družiti, razgovarati, s knjigama i jedni s drugima, i sve to za ostvarenje ciljeva:

• Otvaranje Vijećnice za besplatne posjete jedan dan u sedmici.

• Otvaranje zajedničke čitaonice unutar Vijećnice. Zajednička čitaonica treba da pripada svima – po namjeni, načinu korištenja i upravljanja.

Zajednička čitaonica treba da se sastoji iz prostorije za čitanje i prostorije za održavanje različitih manjih skupova (radionica, seminara, sastanaka, čitanja i sl). Skupove će moći organizovati bilo koji pojedinac ili grupa (formalna ili neformalna), u nekomercijalne svrhe, bez naknade, uz prihvatanje uslova i principa korištenja.

Narodna čitaona
Narodna čitaona je otvorena, Foto Dobre kote

NARODNA ČITAONA JE OTVORENA:

Svakog utorka od 17:00 do 19:00

Svake subote od 11:00 do 13:00

u predvorju NAŠE Vijećnice.

Pravila rada:

Narodna čitaona radit će u duhu zajedništva, solidarnosti, uzajamnog poštovanja, čuvanja i očuvanja zajedničkog naslijeđa, a za dobrobit Vijećnice i cijelog društva, s legitimnim ciljem vraćanja onoga što je NAŠE.

U čitaoni su dobrodošli/e svi/e oni/e koji/e prihvataju ovo pravilo!

Dođite, donesite knjige, dobre namjere i volju da vratimo što je NAŠE.

Jedan grad, jedna borba i Dobre kote

 

Facebook
Twitter
LinkedIn