Nagradni konkurs “(ne)Kultura sjećanja”

Centar za mlade KVART Prijedor i portal zamisli.ba objavljuju nagradni konkurs “(ne)Kultura sjećanja”.

Kultura sjećanja i kultura pamćenja ogledaju se u načinu na koji društvo institucionalno i kulturološki pamti i sjeća, te prenosi i interpretira historijske događaje, ideje i stvarnosti budućim generacijama.

Memorijalizacija, kultura sjećanja dio je opće kulture jednog podneblja i kao takva prati i uklapa se u njenu periodizaciju. Zvanično se naša kultura i umjetnost vremenski dijele prema političkim, ratnim i vladarskim epohama (djela tipa pisana riječ ili kulturna istorija), a ne prema stilovima i općeprihvaćenim pravcima. Unutar tako uređenih razdoblja dozvoljeno je i poželjno za doba od 16. stoljeća jasno razgraničenje triju etničko-miletskih kulturnih komponenti. 

Međutim, od završetka rata do danas vidljiva je zloupotreba kulture sjećanja kojim se hrane ekstremističke, nacionalističke i/ili mrziteljske retorike i narative, manipuliše se činjenicama i stvara dodatni razdor među ljudima. Dakle, umjesto da se kroz kulturu sjećanaj grade temelji za održiv mir grade se temelji za produbljivanje konflikta.

Zašto je važna kultura sjećanja za naša društva? Da li kultura sjećanja doprinosi izgradnji održivog mira, postoji li uopšte kultura sjećanja koja obrazuje društvo? Kako zloupotreba kulture sjećanaj utjeće na nove generacije i njihov odnos prema konfliktu i miru?

Svi radovi moraju biti na lokalnom jeziku (BHSC), ne duži od 1200 riječi te poslani isključivo u Word formatu. Uz tekst nam pošaljite prigodnu ličnu fotografiju u jpg formatu veličine do 2 MB. Radovi koji su prethodno objavljivani, ili/i ne ispunjavaju gore navedene uslove konkursa neće biti uzeti u razmatranje.

Ne objavljujemo radove i sadržaj koji promovišu govor mržnje, eksploativne, seksističke, fašističke ili rasističke ideje.

Vaše tekstove nam šaljite na adresu [email protected]. Dva najbolja rada ćemo nagraditi iznosom od 70 KM i objaviti na našem portalu.

Konkurs će biti otvoren do 30. augusta, 2023. godine do 12 časova.

Facebook
Twitter
LinkedIn