Nagradni konkurs “Međunarodni dan ljudskih prava”

Centar za mlade KVART Prijedor i portal zamisli.ba objavljuju nagradni konkurs “Međunarodni dan ljudskih prava”.
Međunarodni dan ljudskih prava obilježava se 10. decembra na godišnjicu usvajanja Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima. Općom deklaracijom UN o ljudskim pravima iz 1948. godine se garantira da su svi ljudi rođeni slobodni, s jednakim dostojanstvom i pravima.
Ljudska prava uvjet su slobode, mira, tolerancije i pravde u svijetu. Ona su utemeljena na ideji o jednakopravnosti, toleranciji i solidarnosti. Temeljni cilj poštovanja i zaštite ljudskih prava je ljudsko dostojanstvo. Država uvijek mora poštovati čovjeka kao osobu i štititi ljudska prava pojedinaca i od države i od drugih osoba. S druge strane, nitko ne može koristiti svoja prava na način da ugrozi prava drugoga. Ljudska prava se mogu ograničiti, ali jedino u posebnim okolnostima i u skladu sa zakonom.
Nažalost, svakodnevno smo svjedoci da se ljudska prava krše i ograničavaju različitim grupama ljudi, posebno onima koji dolaze iz marginalizovanih zajednica. Tu su posebno osjetljiva djeca, žene žrtve rodno zasnovanog nasilja, Romi, ljudi u pokretu, osobe sa invaliditetom, LGBTIQ zajednica, sosobe starije životne dobi, socijalno ugrožene grupe stanovništva itd.
Na ovaj dan također završava i globalna kampanja 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama, koja ima za cilj ukazati na različite stepene i oblike nasilja nad ženama i djevojčicama te ukazati na obavezu institucija da stvore sistematski okvir za adekvatno i blagovremeno reagovanje i spriječavanje svakog oblika nasilja. Rodno zasnovano nasilje je akutan problem na globalnom nivou, pandemija COVID-19 dodatno je ogolila razmjere ovog problema posebno u Bosni i Hercegovini i regionu. S druge strane, veliki je broj akrivista i aktivistkinja koje se svakodnevno bore protiv kršena ljudskih prava različitih grupa ljudi koji su diskriminisani i/ili obespravljeni u našem društvu. Nažalost, upravo one su nerijetko žrtve različitih oblika nasilja, prijetnji, tužbi upravo zbog svog aktivističkog djelovanja.
Da li su ljudska prava jednako dosrupna svima? Koliko sistem vodi računa o zaštiti ljudskih prava, posebno ljudskih prava marginalizovanih zajednica? Da li smo u Bosni i Hercegovini svi zaista jednaki i jednake ili jednakost i ravnopravnost završavaju na ratifikaciji međunardnih konvencija? Da li ste vi bili žrtva diskriminacije, da li osjećate da sistem ne prepoznaje vaše potrebe ili ih možda potpuno ignoriše?

Svi radovi moraju biti na lokalnom jeziku (BHSC), ne duži od 1200 riječi te poslani isključivo u Word formatu. Uz tekst nam pošaljite prigodnu ličnu fotografiju u jpg formatu veličine do 2 MB. Radovi koji su prethodno objavljivani, ili/i ne ispunjavaju gore navedene uslove konkursa neće biti uzeti u razmatranje.

Ne objavljujemo radove i sadržaj koji promovišu govor mržnje, eksploativne, seksističke, fašističke ili rasističke ideje.

Vaše tekstove nam šaljite na adresu [email protected]Dva najbolja rada ćemo nagraditi iznosom od 70 KM.

Konkurs će biti otvoren do 18. decembra, 2022. godine do 12 časova.

Facebook
Twitter
LinkedIn