Nagradni konkurs “Kulminacija nasilja nad ženama i djevojčicama – femicid se ne događa iznenada”

Centar za mlade KVART Prijedor i portal zamisli.ba objavljuju nagradni konkurs “Kulminacija nasilja nad ženama i djevojčicama – femicid se ne događa iznenada”.

Prema posljednjem istraživanju o nasilju nad ženama u Bosni i Hercegovini, koje je provela Misija OSCE-a u 2018. godini, najmanje 640.000 žena je doživjelo neki oblik nasilja, od seksualnog uznemiravanja i uhođenja do psihičkog, fizičkog ili/i seksualnog nasilja od intimnog partnera ili nepartnera nakon svoje 15. godine života.

Na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini prisutne su institucije i organi čiji je zadatak da se bave pitanjima rodne ravnopravnosti i prevencije nasilja nad ženama, kao i pružanja svih oblika zaštite i podrške žrtvama nasilja. Ipak, istraživanja su pokazala generalni nedostatak neophodne podrške i razumijevanja društva za žene žrtve nasilja. Iako postoji zakonski okvir koji tretira slučajeve porodičnog nasilja, koje je najčešće i nasilje nad ženama, on nije adekvatno realiziran, posebno kada je riječ o kažnjavanju počinitelja ovih krivičnih djela.

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini je 2011. godine provela analizu primjene zakona u predmetima nasilja u porodici, u okviru koje je od 286 analiziranih predmeta u 77,2 posto slučajeva izrečena uslovna kazna, u 8,3 posto predmeta izrečena je kazna zatvora, a 13,5 posto počinilaca kažnjeno je novčanom kaznom. Pored ovoga alarmantan je porast najsvirepijih i najokrutnijih oblika nasilja nad ženama i BiH i regionu u posljednje dvije godine koji sve češće kulminira femicidom.

Femicid nije izoliran događaj, već je potrebno imati u vidu specifičnost konteksta u kome se ubistvo dogodilo. Više od jedne trećine pokušaja i izvršenog femicida desilo se u stanu, kući ili dvorištu žrtve čime se potvrđuje da je za ženu koja trpi nasilje najopasnije mjesto upravo njen dom. Najvećem broju ubistava prethodilo dugotrajno nasilje koje nije bilo prijavljivano ili je bilo prijavljivano, ali je izostala adekvatna reakcija institucija, također u većini slučajeva počinilac bio bivši bračni, vanbračni ili emotivni partner”, saopćeno je nakon posljednih slučajeva femicida iz Odbora za praćenje provedbe i izvještavanje po Istanbulskoj konvenciji i femicidu u Bosni i Hercegovini.

Da li društvo, institucije, vlasti razumiju razmjer problema rodno zasnovanog nasilja u našoj zemlji? Na koji način kao društvo, komšije, prijatelji  rođaci reagujemo na pojavu nasilja nad ženama i djevojčicama? Da li reagjemo preventivno ili samo kada sve najbrutalnije nasilje već dogodi? Da li razgovaramo o nasilju, da li o njemu učimo, znamo li ga prepoznati? Pozivamo li na odgovornost institiucije ili se samo sa posljedicam nesankcionisanog nasilja suočavaki žrtve nasilja kada i ako to isto nasilje prežive?

Svi radovi moraju biti na lokalnom jeziku (BHSC), ne duži od 1200 riječi te poslani isključivo u Word formatu. Uz tekst nam pošaljite prigodnu ličnu fotografiju u jpg formatu veličine do 2 MB. Radovi koji su prethodno objavljivani, ili/i ne ispunjavaju gore navedene uslove konkursa neće biti uzeti u razmatranje.

Ne objavljujemo radove i sadržaj koji promovišu govor mržnje, eksploativne, seksističke, fašističke ili rasističke ideje.

Vaše tekstove nam šaljite na adresu [email protected]. Dva najbolja rada ćemo nagraditi iznosom od 70 KM i objaviti na našem portalu.

Konkurs će biti otvoren do 8. septembra, 2023. godine do 12 časova.

Facebook
Twitter
LinkedIn