Na pet direktorskih mjesta prijavljeno sedam kandidata

Na konkurs za čistačice te 2008. godine u novoj zgradi Vlade Republike Srpske, prijavilo se 1.200 osoba. Primalo se 30. Milorad Dodik, u to vrijeme bio je premijer, opet morao promijeniti broj telefona.

Grad Prijedor jedne godine bio raspisao konkurs za više desetina radnih mjesta, što u samoj gradskoj administraciji, što u ustanovama i organizacijama koje je grad osnovao. Prijavilo se više stotina kandidata. Tadašnji gradonačelnik isto morao promijeniti broj telefona.

U maju ove godine, raspisan je javni konkurs za direktore pet javnih ustanova čiji je osnivač grad Prijedor. Broj prijavljenih kandidata je sedam. Biće da niko nije morao mijenjati broj telefona.

Skupština grada Prijedora na kojoj su imenovani novi-stari direktori

Ko prati redovno sjednice lokalnog parlamenta, sjetiće se i situacija jedan na jedan gdje se na svaku raspisanu funkciju prijavljivao samo po jedan kandidat. Čime se institucija javnog konkursa obesmišljava, a demokratija ni ne pokušava odglumiti.

Mogu se sjetiti samo jedne diskusije protiv ovakve prakse za ovih 16 godina, koliko pratim rad prijedorske skupštine. Došla je od jednog tada opozicionog odbornika prilikom jednog od imenovanja načelnika opštinskih odjeljenja gdje je broj prijavljenih kandidata bio za samo jedan veći od broja raspisanih funkcija. Namjerno ne navodim ime ni stranku odbornika jer ne postoji nikakav pokazatelj da se isto ne dešava u lokalnim zajednicama u kojima je stranka iz koje on dolazi na vlasti. Odgovor vladajućih bio je jednako glup koliko i svako ko bi u njega povjerovao: konkurs je bio javan, otvoren za sve, mogao se prijaviti ko je htio, mi ne znamo zašto se nije prijavilo više kandidata.

Ovaj put, od pet gradskih javnih ustanova za tri su konkurisali samo aktuelni direktori koji tu dužnost obavljaju u više mandata i sada su ponovo imenovani na četiri godine. To su Turistička organizacija, Dom zdravlja i Gradska apoteka na čijem čelu ostaju Amira Ganić, Slavica Popović i Milan Kubat.

Za direktora Galerije Sreten Stojanović, osim Tihomira Ilijaševića koji je na toj funkciji od 2006. godine, konkurisao je još jedan kandidat (u materijalima se na navodi ime), ali je Komisija za izbor i imenovanje bila stava da on ne ispunjava uslove konkursa.

Za kino „Kozara“, konkurisale su dosadašnja direktorica Safira Karahodžić i Anita Hodžić, koja je i imenovana, budući da, kako navodi Komisija za izbor i imenovanje, „druga kandidatkinja nije pristupila zakazanom intervjuu“. U rješenjima o imenovanju novih/starih direktora, koje su odbornici usvojili jednoglasno i bez diskusije, ne piše da je do jedine kadrovske promjene došlo zato što je u ovom sazivu nešto drugačiji omjer snaga partija iz kojih dolaze kandidatkinje. I Safirin SDP BiH i Anitin SDA u prošlom su sazivu imali po dva odbornika, dok je u sadašnjem 3:1 za Anitine. ‘Ta će konkurs…

Za razliku od ovih pet imenovanja, gdje se sa statusa vršioca dužnosti prešlo na pune mandate, u druga dva slučaja razmatrana na jučerašnjoj sjednici napravljen je presedan gdje su se nedavna imenovanja dvojice funkcionera obnovila, ali opet u v.d. statusu, a ne u punom mandatu. Prvi čovjek Prijedora, gradonačelnik Milenko Đaković, objasnio je to ovako:

„Po početnom dogovoru za određena lica koja imenujemo na funkcije kao vršioce dužnosti, ja sam definisao stav, kao ovlašteno lice za predlaganje, da će za sva ova lica napraviti se prostor za takozvani testni rad. Pošto su ovo bitni poslovi koji se obavaljaju pokazivanjem i dokazivanjem na poslu, oni koji ispune te kriterijume na kraju ćemo ih definisati i predložiti za rješavanje kompeltnog trajnog rješenja na tim poslovima.“

Tako jeTihomir Timarac imenovan za vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove (na tu dužnost imenovan je početkom marta nakon što je smijenjen Radan Vukadinović), a Aleksandar Drljača za vršioca dužnosti direktora Agencije za ekonomski razvoj „PREDA-PD“ (na tu dužnost imenovan je krajem maja nakon što je smijenjen Mišo Reljić). Timarčevo imenovanje bilo je na dnevnom redu, dok je Drljačino ubačeno naknadno. Obojici je dat rok od 90 dana da se dokažu. Počev od danas pa za vrijeme i nakon predizborne kampanje. Po skliskom terenu i u rovito vrijeme. Sve kako i stoji u opštim i posebnim uslovima konkursa.

Facebook
Twitter
LinkedIn