Masovni  (pametni) video nadzor- udar na prava i slobode

 

Video nadzor u javnom prostoru je uveliko  masovna pojava, a trenutno se radi na uvođenju i pametnog video nadzora koji bi uključivao i mogućnost prepoznavanja lica osoba koje se snimaju u javnom prostoru.  Ova praksa je već prisutna  širom EU i izražena je zabrinutost zbog činjenice da ove prakse takozvanog pametnog  video nadzora, u suštini,  predstavljaju masovni nadzor nad ljudima i da te prakse  narušavaju prava, kao što su između ostalih i pravo na okupljanje i pravo na privatnost.

Korištenje tehnologija koje omogućavaju skupljanje biometrijskih podataka bez saglasnosti lica koja se snimaju je problematično zbog negativnih efekata koje ove prakse mogu imati na postojeća  prava i slobode ljudi. Ova praksa video nadzora se navodi kao vrlo nametljiva i intruzivna, budući da koristi tehnologiju za skupljanje biometrijskih podataka bez saglasnosti nosioca tih podataka.

Na području Bosne i Hercegovine najavljeno je uvođenje kamera na uniforme policajaca na teritoriji FBiH, a na području RS-a već  su uvedene nadzorni mehanizmi koji prikupljaju biometrijske podatke.

Ozren Pudev iz Banja Luke, član grupe Pravda za Davida  navodi da je ovo posebno problematično budući da ne zna ko ima kontrolu nad tim podacima koji se prikupe preko video nadzora.

Što se tiče samih kamera ja samo mogu da konstatujem ono što su mnogi građani konstatovali, a to je činjenica da su se te kamere pojavile bukvalno preko noći, one su preko noći postavljene, ne samo na Trgu krajine- u centru grada, nego širom grada su postavljene. Nema dovoljno informacija o tome, i da nije bilo novinara koji su se interesovali, ne bismo saznali nikakvu informaciju o tim kamerama, znajući kako MUP radi, šta MUP radi , na koji način MUP krši ljudska prava, i ustavom data prava, s pravom se svi pitamo sta se dešava sa tim snimcima, ko ima pristup tim snimcima  i da li se ti snimci zloupotrebljavaju? Ja sam siguran da se ti snimci zloupotrebljavaju, jer mogu da u bilo kojem trenutku prate kretanje bilo kojeg lica, njima to kamere omogućavaju, da prate u bilo kojem trenutku kretanje bilo kog lica koje je njima zanimljivo-rekao je Pudev.

Netransparentnost rada organa vlasti koji bi trebali da sprovedu uvođenje novih sistema video nadzora   je prvi znak za uzbunu, budući da je već sada jasno da pametni i postojeći video  nadzor  u javnom prostoru onemogućava pojedincima da budu informisani šta se dešava sa podacima koji se skupljaju na ovakav način te koje su eventualne posljedice na njihovu privatnost.

Sadašnji zakonski okvir predviđa da se ne mogu postavljati nikakva ograničenja ostvarivanju ljudskih prava, osim onih koja su propisana zakonom i koja su u demokratskom društvu nužna radi interesa državne sigurnosti ili javnog reda i mira, radi spriječavanja nereda ili zločina, radi zaštite zdravlja ili morala ili radi zaštite prava i sloboda drugih. Dakle,  određeni stepen ograničavanja i/ili narušavanja postojećih zagarantovanih prava  može se javiti prilikom uvođenja novog sistema pametnog video nadzora, zbog navodnih viših ciljeva u korist države.

Uvođenje pametnog i dodatnog video nadzora se može negativno odraziti na jedan od osnovnih elemenata demokratskog društva,a to je pravo na protest.  Nadalje, sistemi video nadzora koji skupljaju podatke bez naše suglasnosti predstavlja praksu koja narušava autonomiju bića koja se prevashodno manifestira kroz identitet. Video nadzor u javnom prostoru koji se snima bez saglasnosti nositelja podataka, pored prethodno navedenih negativnih potencijalnih efekata,  predstavlja i zadiranje u  autonomiju ličnosti.  Način nadgledanja javnog prostora i skupljanje ličnih podataka kroz postojeće, i uvođenje novih tehnologiija predstavlja veoma opasno sredstvo za postizanje autoritarnosti i formiranje distopijskog društva, ukoliko se ta praksa ne sprovodi u skladu sa postojećim ili kroz unaprijeđenje i poboljšanje postojećeg zakonskog okvirom kao i  uz uvažavanje postojećih ljudskih prava.

Stoga je neophodno je da se procedure za uvođenje pametnog video nadzora urede u skladu sa ustavnim odredbama i važećim zakonima, ili, ukoliko je neophodno, donesu novi zakonski okviri koji će na detaljan način regulisati pametne sisteme video nadzora,  te da se cjelokupni proces od strane nadležnh institucija vodi na transparentan način,  uz omogućavanje pravovremenog uključivanja  predstavnika civilnog društva u ove procese. Prethodno navedeno je neophodno kako bi se osiguralo učešće javnosti, nadalje, nephodno bi bilo i uraditi  procjenu utjecjaa uvođenja novog sistema nadzora na prava građana  uključujući  rizike za prava i slobode građana.  Ovo je potrebno uraditi kako  bi se mogućnosti za zloupotrebe postojećih i novih  sistema nadzora svele na minimum.

Facebook
Twitter
LinkedIn