Iseljavanje mladih u Prijedoru (Video)

Broj osoba koje su otišle  iz BiH  je 151.101, iz Federacije BiH je 68.068 osoba, iz Republike Srpske 68.278, te iz Brčko distrikta BiH 14.755 osoba. Kakva je situacija u Prijedoru?

Od kada su 2011. Austrija, a 2013. Njemačka, uvele olakšice za radna mjesta građanima koji dolaze izvan Evropske unije, stanovnici BiH su među vodećima po broju zaposlenih u skladu sa liberalizacijom tržišta rada. Slična je situacija i u Sloveniji, a nešto manji broj je onih koji odlaze u zemlje centralne Evrope.

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn