Da li je potrošnja budžeta Grada Prijedora transparentna?

Neformalna grupa mladih “Za socijalnu pravdu”, u saradnji sa Centrom za mlade ” KVART” iz Prijedora, je organizovala uličnu akciju povodom 20. februara, Međunarodnog dana socijalne pravde. Iako je akcija planirana da se održi u februaru, vremenske neprilike su u više navrata to onemogućile, te je akcija odgođana.

“Cilj ove akcije je informisati građane i građanke Prijedora o tome da javni budžeti trebaju biti transparentniji i da je potrebno njihovo veće učešće u procesu donošenja gradskog budžeta”, kazala je Nikolija Matić ispred neformalne grupe “Za socijalnu pravdu”.

Tokom ove ulične akcije,  grupa je izložila dokumente i statistike javnog budžeta Grada Prijedora kojim je prikazana potrošnja javnog budžeta za 2017. godinu i plan potrošnje budžeta za 2018. godinu. Namjera je bila  ukazati na neravnomjernu i nepravednu potrošnju sredstava za stavke kabineta gradonačelnika za organizovanje različitih manifestacija, kupovina automobila i drugih troškova u odnosu na izdvajanja iz budžeta za, na primjer, podsticaj zapošljavanja mladih i otvaranje novih radnih mjesta, finansiranje javnih kuhinja ili drugih socijalnih davanja. ”

Centar za mlade “KVART” već nekoliko godina podržava rad Neformalne grupe “Za socijalnu pravdu” i zajedničkim snagama, kroz različite akcije, pokušavaju da ukažu na nepravedan i nejednak socijalni tretman građana i građanki Prijedora, ali i šire.

Branko Ćulibrk, aktivista Centra za mlade “KVART”, navodi da iako je budžet grada Prijedora djelimično transparentan i sumarno je dostupan na zvaničnoj stranici Grada, smatra da građani i građanke nisu dovoljno informisani o tome na koji način lokalne vlasti raspoređuju i troše novac iz gradskog budžeta.

“Sa druge strane, u prilog netransparentosti rada Gradske uprave govori i podatak da je Centar za mlade “KVART” tokom 2016. godine putem Zakona o slobodnom pristupu informacija pokušao dobiti na uvid detaljniju finansijsku dokumentaciju potrošnje stavke iz budžeta koja se odnosi na Ostale nepomenute rashode – Troškovi proslava, za koju je u 2015. godini predviđeno 250.000 KM. Iako već duže od godinu dana postoji sudska presuda u kojoj se nalaže Gradskoj upravi da dostavi zahtijevanu dokumentaciju, to se još uvijek nije desilo, jer prema riječima Gradske uprave “fotokopiranje fiskalnih računa koja se odnose na navedenu budžetsku poziciju bio bi veoma obiman i nepotreban posao i za njihove poslovne partnere nepoželjan posao”.” ističe Ćulibrk.

Tokom ove akcije su dijeljeni leci sa slikovitim prikazom hrane uz jasnu poruku ” Uskoro samo na papiru”.

Zainteresovanost građana i građanki za akciju je bila velika, te i sama potreba da razgovaraju i kritikuju potrošnju javnog budžeta, ali kao i uvijek, pasivno komentarisanje neće donijeti značajnije promjene u našem društvu, te se nadamo da ćemo ovom i sličnim akcijama animirati sve na aktivnije učešće prilikom donošenja odluka u njihovo ime.

Facebook
Twitter
LinkedIn