Amandmani Inicijative “Podijelimo odgovornost zajedno”

Inicijativa “Podijelimo odgovornost zajedno” uputila je svoje prijedloge za izmjenu i dopunu Izbornog zakona BiH Komisiji za ostvarivanje ravnopravnosti polova  Parlamenta BiH i Interresoronoj radnoj grupi za izmjenu izbornog zakonodavstva BiH. Prijedlozi koji su otišli na ove adrese imaju za cilj osigurati ravnopravno učešće žena i muškaraca u zakonodavnim tijelima na svim nivoima u BiH. U skladu sa tim, predloženim amandmanima se traži da “svaka kandidatska lista ima jednak broj kandidata muškog i ženskog spola koji se na listi raspoređuju naizmjenično”. Drugi prijedlog Inicijative se odnosi na kompenzacijske liste:

Ukoliko nakon raspodjele mjesta u skladu sa članom 9.7 nije izabrano najmanje 40% članova oba spola, kompenzacijski mandati se dodjeljuju kandidatima manje zastupljenog spola sa sa kompenzacijske liste političke stranke ili koalicije koja je osvojila najveći broj glasova.“

Kompletan prijedlog  Inicijative sa amandmanima mozete procitati ovdje.

PRIJEDLOG-IZMJENA-I-DOPUNA-IZBORNOG-ZAKONA

Inicijativu „Podijelimo odgovornost zajedno“ čine: Sarajevski Otvoreni Centar, Helsinški Parlament Građana Banja Luka, Centar za mlade „KVART“ Prijedor, Fondacija CURE, Uduženje građana Budućnost Modriča, Forum Lijeve Inicijative, Besima Borić – političarka, Alma Kratina – političarka, Sanja Renić – političarka, Gordana Vidović – političarka, Adnan Kadribašić, Azra Okić – političarka, Senada Bosno – političarka

Facebook
Twitter
LinkedIn