Kako da zaboravimo nezaboravljivo? Priča o kolektivnoj traumi i kulturološkom identitetu