Zadržavanje u policiji za šamar, ako žrtva ima sreću da je nasilnik pijan